İHRACAT NEDİR? İHRACAT ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

İHRACAT NEDİR? İHRACAT ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

İhracat Nedir?

Bir ülkenin içerisinde üretilen mal veya hizmetlerin döviz cinsinden satışını temsil eden ihracat, bu şekilde ülkeye para akışı sağlayan bir sektördür. Ülke ekonomisi açısından oldukça önemli olan bu alanda çalışmak dış pazarlara ulaşım ve karlılık açısından oldukça verimlidir. Fakat aynı zamanda fazlasıyla planlı olmayı ve iyi bir fizibilite çalışmasını gerektirir. İhracat sektörü; güç, zaman ve para ihtiyacını da sürekli olarak barındırmaktadır.

İhracat Çeşitleri Nelerdir?

İhracat sürecinde bilmemiz gereken en önemli konulardan biri yapılacak ihracatın hangi usulde hangi ülkeye gönderileceğidir. Bununla birlikte ihraç edeceğimiz ürünü de iyi tanımalı ve ihracatı açısından ne gibi prosedürlere tabi tutulacağını da bilmeliyiz.  Bu sayede yanlış uygulamalarla zaman ve para kaybının önüne geçebiliriz. Bu kaybı önlemek için ihracat danışmanlığı hizmeti veren firmalar son yıllarda oldukça arttı. Sektöre hakim ve profesyonel bir ihracat danışmanlık firmasıyla çalışmak size kaybettirmez aksine kazandırır.

İhracat çeşitlerini 3 farklı grupta toplayabiliriz:

 • Gerçekleştirilen işlemlere göre
 • İhracatın yapılacağı ülkeye göre
 • İhracata konu olan ürüne göre
 • Gerçekleştirilen işlemlere göre ihracat çeşitleri
 1. Özellik arz etmeyen ihracat;ihracı yasak veya ön izne tabi ürünler ve yine ihracı kayda bağlı ürünler listesinde olmayan temel gümrük prosedürlerinin uygulandığı ihracat çeşididir.
 2. Kayda bağlı ihracat;Kayda Bağlı İhracat Listesi içerisinde yer alan malların ihracatının yapıldığı işlemdir. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için ihracatçının ihracatçı birliklerine müracaat ederek kayıt meşruhatı almaları gerekir. Bu gibi detaylara hakim olabilmek ve bu süreçte bir ihracat danışmanlığı firmalarından destek almak sorunsuz ilerlemenizi sağlayacaktır.
 3. Konsinye ihracat;ihraç ürününün kesin satışının daha sonra yapılmak koşuluyla gümrük sınırları dışına çıkartılmasıyla gerçekleştirilir.
 4. İthal edilmiş malın ihracı;ithal edilmiş ve vergileri ödenmiş yabancı menşeli malların ihracına denir.
 5. Takas veya bağlı muamele yoluyla yapılacak ihracat;ihracatçı birliğine gerekli evraklarla başvurarak, ihracat yapılan ülkeden ihracat bedeli yerine bir miktar mal, hizmet ya da teknoloji ithal edilmesidir.
 6. Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat;ilgili ihracata ilişkin Başvuru Formundan bir nüsha doldurmak suretiyle üyesi olunan ihracatçı birliğine başvuru yapılarak malın belli bir süre için bir bedel karşılığında yurt dışına çıkarılarak kiralanmasıdır.
 7. Transit Ticaret;yurt dışından, serbest bölgelerden ya da antrepolardan satın alınan malın ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan tekrar ihracatına denir.
 8. Bedelsiz ihracat;ihracı yasak mallar hariç yurt dışına taşınacakların yanında götürecekleri ya da adına gönderilecek eşyalar, hediyeler, tanıtım ve reklam eşyaları bu gruba girer.
 9. Yurt dışı fuar ve sergilere katılım: Bu gibi faaliyetlerle yeni pazara girebilecek ve var olan pazarını arttırabilecek fuarlara katılımların takibini her firma kendi başına sağlayamayabiliyor, buna vakit bulamayabiliyor veya dil engelinden dolayı katılım sağlayamayan firmaların destekçisi olan ihracat danışmanı firmaları yol gösterici oluyor.
 10. Serbest bölgelere yapılacak ihracat
 11. Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında yapılacak ihracat   
 1. İhracatın yapılacağı ülkeye göre ihracat çeşitleri
 1. a) Avrupa Birliği ülkelerine yapılacak ihracat; Gümrük Birliği anlaşması gereği A.TR dolaşım belgesiyle anlaşmaya tabi ülkelere yapılanihracatlardasanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerinin ilgili vergi ve fonlardan muaf tutularak serbest dolaşıma tabi olmasıdır. Eğer mal A.TR düzenlenmeden gönderilirse ihracatçı ve ithalatçı bir takım vergilerle karşılaşacaktır.
 2. b) Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yapılan ülkelere ihracat; bu ülkelere yapılacakihracatiçin düzenlenmesi gereken dolaşım belgesi de EUR.1’dir. A.TR belgesindeki avantajlar EUR.1’de de geçerlidir.
 3. c) Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GSP) kapsamında Türkiye’ye taviz tanıyan ülkelere ihracat; bazı gelişmiş ülkelerin uluslararası ticarette gelişmekte olan ülkeler lehine tek taraflı olarak tanıdıkları imtiyazdır. Fakat bu imtiyaz tüm ürünleri kapsamaz. İhracatçının kendi ürünü için GSP listesinde olup olmadığını kontrol etmesi gerekir.
 1. İhracata konu ürüne göre ihracat çeşitleri
 1. a) İhracattazorunlu uygulamada bulunan standartlar listesinde yer alan ürünlerin ihracatı
 2. b) Bitki ve bitkisel ürünlerinihracatı
 3. c) Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ihracatı
 4. d) Analiz gerektiren ürünlerinihracatı
 5. e) Kotaya tabi ürünlerin ihracatı
 6. f) Ön izne bağlı ürünlerin ihracatı
Önceki Yazı
MARKALAR NEDEN İHRACAT DANIŞMANLIĞINA İHTİYAÇ DUYAR?
Yazıyı görüntüle +
Sonraki Yazı
İHRACAT NASIL YAPILIR?
Yazıyı görüntüle +