İHRACAT YOL HARİTASI NEDİR?

İHRACAT YOL HARİTASI NEDİR? NASIL OLMALIDIR?

Yolun başındayken ihracat teferruatlı bir iş olarak görünse de üretim yapan bir şirketin büyümesi ve gelişmesi için olmazsa olmaz bir faaliyettir. İhracat, şirketin hem yeni piyasalara açılmasını sağlamış oluyor, hem de yeni müşteri portfolyolara hitap etmek üzere mevcut ürünlerinin geliştirilmesini destekliyor. Bu da, tabi, şirketin kendini durmadan geliştirmesine ve büyümesine teşvik etmektedir.

Yeni bir işe koyulduğumuzda bir plana, bir yol haritasına ihtiyaç duymaktayız. Böylelikle karşılaşabileceğimiz riskleri öngörebilip gereken önlemleri alabiliriz, yapılması gereken hazırlıkları eksiksiz yerine getirip başarılı ihracat faaliyetine imza atmış oluruz.

Peki, ihracata başlayan şirketin izlemesi gereken yol haritası nedir?

İlk olarak, ihracat faaliyetinde bulunmak isteyen şirketin devlet tarafından zorunlu görünen kayıtları yapmalı, ürünlerinin GTİP kodlarını almalı ve mevzuat çerçevesinde tüm gereken başvurularda bulunmalı. Ancak bunlar son derece teknik ve bilinen işlemler olduğundan ayrıntılara girmeyi gerekli görmüyorum.

Resmi süreçlerle paralel olarak, ihracata başlamak isteyen müessesenin uluslararası piyasa arenasında temsil edilmeye başlanacağından muhakkak kurum kimliğini ve kurumsal imajını gözden geçirmesi gerekmektedir.  Diğer bir deyişle, yabancı menşeili potansiyel müşterilerinin algısında güven ve itibar duygusu oluşturmak için kurumun resmi web sayfası, ürün ve tanıtım katalogları, broşürler, kurumsal sosyal medya sayfaları ve diğer görsel temsil araçlarını ihracata yönelik revize edilmeli ve mümkün ise piyasa talepleriyle trendleri doğrultusunda optimize edilmelidirler. Bunu gerçekleştirebilmek için şirket bünyesinde uzman kadroya sahip halkla ilişkiler ve tanıtım departmanı yoksa ilgili hizmetleri sunan ihracat danışmanlık şirketlerine başvurulması gerekmektedir. Bazen, “işimizi görür” dediğimiz tanıtım araçları hem uzmanlar ve en önemlisi potansiyel müşteriler tarafından demode ve ciddiyetsiz olarak değerlendirilebilir. Neticede, önemsiz olarak gördüğümüz husustan dolayı müşteri kazanılmamış oluyor. İhracat ile birlikte gelen yeni müşteriler ve onlarla birlikte yeni gelir kaynağı, kurum imajına harcanan zaman ile maliyetleri katlarcasına karşılamış olacaktır.

İhracata başlayan veya piyasa payını artırmak isteyen şirketin izlemesi gereken bir sonraki adım, bünyesinde barındırdığı ihracat departmanının çalışmasını optimize etmesi ve gerekiyorsa eksiklerini tamamlayabilmek için ilgili eğitimlerin aldırılmasıdır. Tabi, bu uzun bir süreçtir ve yeni müşterilerle imzalanmış ticari sözleşmeler şeklinde geri bildirileri hemen beklememek gerek. Ancak, bunun da bir çözümü vardır. İhracat departmanı eğitim ve yeterlilik, nitelik artırma sürecindeyken kısa sürede yüksek performans elde edebilmek ve bir an önce uluslararası piyasasına girebilmek için harici ihracat departmanı hizmetinden faydalanılabilir. Harici ihracat departmanı hizmetini sunan dış ticaret danışmanlık kurumları uzman kadroları sayesinde göreceli kısa zaman zarfında piyasa araştırılması, potansiyel piyasa analizleri vs. işlemleri gerçekleştirerek sizlere yeni müşterileri kazandırmış olacaklar. Şirket bünyesinde bulunan ihracat departmanını destekleyerek ve yardım ederek çalışmalarını gözden geçirerek zayıf yönleri güçlendirmek üzere eğitimleri vermiş olurlar ve dış ticaret konusunda vasıflarını artıracaklardır.

İhracat faaliyetine başlayabilmek için hedef ürüne yönelik derin global pazar analizi yapılmalıdır. İlgili analizin tecrübeli dış ticaret uzmanı tarafından veya ilgili hizmeti sunan kurum tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu tür hizmet bir sefere mahsus alınmaktadır ve son derece önemlidir. Global Pazar analizi sayesinde hedef pazarlar tespit edilmekte, onlarla ilgili ayrıntılı pazar analizi ve detaylı araştırmaları gerçekleştiriliyor. Bunun sayesinde pazarda mevcut olan piyasa değeri, hedef ürüne dair fiyat politikaları, potansiyel rakipler, piyasa yoğunluğu, arz/talep oranları, potansiyel riskler ve diğer son derece önemli hususlar tespit edilmiş oluyor.

Potansiyel piyasa raporları hazırlandıktan ve değerlendirdikten sonra girilecek sektörel pazarlar tespit edilmiş oluyor. Bundan sonra ilave bilgilere ihtiyaç duyuluyor. Bunun için de ilgili bölgede faaliyet gösteren ticaret ataşeliklere, dış ticaret kurumlarına, B2B ticaret platformlarına ve gereklilik duyulduğu durumlarda potansiyel alıcılar listesini hazırlama hizmetini sunan yerel data danışmanlık şirketlerine başvurulmaktadır.

İhracata yönelik bahsi geçen tüm hazırlıklarla ön çalışmaların titizlikle yerine getirildiği, çizilen yol haritasını dikkatle izlediği durumda herhangi bir sektörden, herhangi bir ürünü veya hizmeti sunan bir şirketin başarısız olma şansı yoktur.

Önceki Yazı
İHRACAT SÜREÇLERİNDE YAŞANABİLECEK DOLANDIRICILIK TÜRLERİ
Yazıyı görüntüle +
Sonraki Yazı
İHRACATTA GÜMRÜKLEME SÜREÇLERİ
Yazıyı görüntüle +