KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMALARININ İHRACAT PAZARLAMASINDAKİ YERİ

Kurumsal kimlik markaların hedef kitleleri ile sağladığı ilk buluşma noktasıdır. Hedef kitle tarafından alınan ilk izlenim kurumsal kimliktir.

Kurumsal kimlik kavramı bir markanın sahip olduğu imajı temsil etmektedir. Firmalar kurumsal kimlikleri ile ne denli bütünleşir ise hedef kitlenin bu firmaya bakış açısı o derece olumlu olacaktır. Kurumsal kimliği oluşturan faktörlere kartvizitler, firma logoları, firmaya ait kesilmiş faturalar, dosyalar ve broşürler örnek verilebilir.

Gelişen teknoloji ile birlikte Web 2.0 teknolojisi artık yerini akıllı telefonlar ve mobil cihazlar sayesinde Web 3.0’ a bıraktı ve çağın gereklilikleri büyük bir dönüşüm içerisine girdi. Bu gelişmeler ışığında markalaşmaların dijital ortama kayması, dijital ortamı daha iyi kullanan markaların üretim hayatlarında başarıyı yakaladığı görülmektedir. Günümüzde gücünü büyük oranda kaybeden geleneksel medya yerini çevrimiçi ortamlara bırakmış durumdadır. Bu durum firmalar için büyük bir rekabet ortamını doğurmuştur. Bir firma dijital pazarlama yaparken sahip olduğu marka kültürünü bu ortama aktarmalıdır. Kurumsal kimliğinden ödün vermemeli hedef kitlesini buna göre seçmelidir. Doğru içerikler oluşturulması oluşturulan içeriklere kurum kimliği imajı verilerek hedef kitle üzerinde algı yaratılmalıdır. Dijital pazarlama süreçlerinde kurumlar kurumsal kimliğin yanı sıra kurumsal yapılarını, Kurumsal iletişimlerini, kurumsal tasarımını, kurumsal davranışını en önemlisi ise kurumsal kültürünü hedef kitleye hissettirmelidirler. Bu kavramlar kitlelerin kuruma olan güven duyusunu arttırarak duygusal bir yakınlık içerisine sokar.

Kurum kimliği hedef kitleye kurumun kim olduğunu ne tür çalışmalar yaptığını, geleceğe yönelik yol haritasını, yapısı ve yönetim anlayışı hakkında bilgi vermektedir. Kurum kimliğini oluşturan görsel unsurların dışında kurum iletişimi kurumsal davranış, kurum felsefesi gibi birbiri ile etkileşim halinde olan birçok yapıdan oluşmaktadır. Kurum kimliği markaları birbirlerinden ayırt edilebilmesini sağlayan bir kavramdır.

Kurumsal kimlik içerisinde kullanılan her bir olgu ayrı bir mesaj taşımalıdır. Örneğin görsel tasarımlarda kullanılan renklerin çeşitli anlamları vardır. Siyah tonlu bir görsel çalışma markanın özgünlüğü ve saygınlığına dikkat çekerken mavi tonları güven duygusunu pekiştirmektedir.

Oluşturulan her içerik kurumsal kimliğin izlerini taşımalıdır. Bu izler teker teker hedef kitle üzerinde algı yaratarak istenilen sonucu verecektir. Hedef kitleler güvendikleri ve olumlu bir imaja sahip kurumların ürünlerini alma eğilimi göstermektedir.

Başarılı bir imajın arkasında başarılı bir kurum kimliği yatmaktadır. Kurum kimliğinin başarıya ulaşmasında yalnızca görsel tasarımlar değil kurum iletişimi, kurum kültürü gibi daha spesifik dayanak noktaları yer almaktadır.

Örneklerle açıklamak gerekirse;

Birçoğumuz Hyundai’nin logosunun sadece adının ilk harfi olduğunu düşünmeye eğilimlidir. Ancak gerçekte ‘Н’ harfi iki kişiyi (müşterinin ve şirketin temsilcisinin) el sıkıştığını simgelemektedir.

İlk bakışta, Amazon’un logosu özel bir şey gibi gözükmüyor. Fakat şirketin felsefesi düşünülerek tasarlandı. Turuncu ok, şirketin müşterilerini memnun etmek istemesi nedeniyle bir gülümseme benzemesiyle benzetilmiştir. Ok, ‘A’dan ‘Z’ye akla gelebilecek her ürünü satan bir ipucunu bize vererek “A” ve “Z” harfleri arasında uzanıyor.

Birçok kişi Japon otomobil üreticisi Toyota logosunu basmakalıp şapkalı bir kovboyun görüntüsüyle karşılaştırır. Fakat gerçekte, bir iğnenin gözünün stilize edilmiş bir görüntüsünü temsil eder ve iğnenin ucundan geçirilmiş bir iplik vardır. Araba markası ve iğne iplik kafanızda oturmuyorsa size Toyota’nın geçmişini unutmadığını belirtmek isteriz. Dokuma makineleri üreten Toyota, geçmişini logosuna bir ipucu olarak kondurmuştur. Bununla birlikte, logonun ayrı kısımları şirketin adının harflerini de yazmaktadır.

Marka farkındalığı, tüketicinin zihninde markaya dair kayıtlı algıyı ifade eder ve bu algıyı güncel tutmak önemlidir. Tasarım hakkındaki yorumlar ve algılar çağın getirdiği yeniliklere göre zaman içinde değişir. Bu durumda hedef kitlenin algısındaki yerini korumak için markalar logolarını güncelleyerek çekici imajlarını yenilemeyi hedefler. Kimi zaman ise firmalar gelişir ve dönüşür; yeni değerlerini imajlarına da yansıtmak ihtiyacı duyarlar.

Markanın güçlü bir etki yaratması ve kalıcı bağlar kurması ilk önce kendisini görsel olarak nasıl ifade ettiğine bağlıdır.

Özetlemek gerekirse güçlü bir kurumsal kimliği olan firmalar diğer firmalara göre daha tanınır ve akılda kalıcı olmayı başarabilmektedir. Ve bu başarısı kulaktan kulağa yayılarak kendilerini yerel ve ulusal platformlarda (ticaret, ihracat) ispat edip hedefledikleri başarının merkezine oturabilirler.

Önceki Yazı
PANDEMİ SONRASI İHRACAT
Yazıyı görüntüle +
Sonraki Yazı
İHRACATA BAŞLAMADAN ÖNCE TAKİP EDİLMESİ GEREKEN ADIMLAR
Yazıyı görüntüle +