PANDEMİ SONRASI İHRACAT

PANDEMİ İLE İHRACATTA NELER DEĞİŞTİ?

Küresel bir salgın olan Covid-19, üretim ve birikim sistemlerini kökten dönüştürmektedir. Salgın öncesi dönemin alışıldık ticari ilişkileri değişmekte, geleneksel tedarik zincirinde aksama ve kopuşlar yaşanmaktadır. Salgının arz ve talep dengesinde yarattığı şok, bir yandan dış ticaret hacminin azalmasına diğer taraftan yenilikçi gelişmelerin kaydedilmesine neden olmaktadır. Covid-19’un Türkiye’nin dış ticareti üzerindeki etkilerinin bu bağlamda değerlendirilmesi önemlidir.

Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, nisanda ihracat, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sert etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,38 gerileyerek 8 milyar 993 milyon dolar olurken, ithalat yüzde 28,31 azalarak 12 milyar 957 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Küresel Ticaretin Biçim Değiştirmesi ve Dış Ticarette Yeni Trendler

Covid-19 hastalığı ortaya çıktığından bu yana, tüketicilerin evde bulunma sürelerinin artması ve sınırlı saatlerde alışveriş yapma durumları nedeniyle, e-ticaret hayatımızda önemli yer kapsamaya başlamıştır. E-ihracat kavram olarak e-ticaret içerisinde de kullanılmakta olup, kimi çalışmalarda e-dış ticaret veya sınır ötesi e-ticaret şeklinde de değerlendirilmektedir.

Covid-19 salgınının meydana getirdiği pozitif dışsallıklardan biri, yirmi birinci yüzyılın teknolojik gelişmelerinin ticaret yapış yöntemlerine uyumlaştırılma çabalarının hız kazanmasıdır. Küresel değer zincirlerindeki kopuş ve aksamalar dolayısıyla, dış ticarette öteden beri uygulanan geleneksel ticaret yöntemleri büyük bir dönüşüm geçirmektedir.

Bu çerçevede, dijital ekonomi açısından;

-Covid-19 salgınına yanıt olarak sosyal mesafenin, tecritin ve diğer önlemlerin uygulanması, tüketicileri çevrim içi alışverişi, sosyal medya kullanımını, internet telefonculuğunu ve telekonferansı, video ve film akışını artırmaya yöneltmiş,

-İşletmelerden tüketicilere (B2C) ve işletmeler arası (B2B) satışlarda elektronik ticaret (e-ticaret) uygulamalarının kullanımında ani artışlar gözlemlenmiş; B2C satışlarındaki artış özellikle tıbbi malzeme, ev gereçleri ve gıda ürünlerinin çevrim içi satışlarında belirginleşmiş,

-İnternet ve mobil veri hizmetlerine talep artmış, çevrim içi etkinliklere geçişi sağlayacak ağ kapasitesi ve spektrumunun hem operatörler hem de hükümetler tarafından acilen uyarlanması gerekmiş,

-Hem ülkeler içinde hem de ülkeler arasında dijital uçurumun açık bir şekilde kapatılması ihtiyacı vurgulanmıştır.

Covid 19 ile hayatımızda günden güne önemi artan e-ihracatın önemli bir avantajı, mesafeden kaynaklanan dezavantajları azaltması, hatta kimi durumlarda yok etmesidir. İnternet üzerinden sipariş ile tüketiciler kapıdan teslimat gibi kolaylıklar da beklemektedir. Tüketiciler açısından sınır ötesi alışverişin en önemli nedenleri arasında fiyatların daha uygun olması, yerli sayfalarda mevcut olmayan ürünlerin ve daha fazla seçeneğin bulunmasıdır. E- ticaret hakkında yeterince bilginiz olduğunu düşünmüyorsanız ve daha profesyonel bir destek istiyorsanız ihracat danışmanlığı hizmeti almalısınız.

Önceki Yazı
İHRACATTA DİJİTALLEŞMENİN ÖNEMİ
Yazıyı görüntüle +
Sonraki Yazı
KURUMSAL KİMLİK ÇALIŞMALARININ İHRACAT PAZARLAMASINDAKİ YERİ
Yazıyı görüntüle +