AVRUPA BİRLİĞİ’NDEKİ İHRACAT KOŞULLARI VE İTHALAT GEREKLİLİKLERİ

ÜRÜN İHRACATI REHBERİ 2 – AVRUPA BİRLİĞİ’NDEKİ İHRACAT KOŞULLARINI VE HEDEF PAZARINIZDAKİ İTHALAT GEREKLİLİKLERİNİ KONTROL EDİN

Ürününüzün ihracatına başlamadan önce bilmeniz gereken bazı gereklilikler ve koşullar olabilir.

Nasıl ihracat yapabilirsiniz?

Bir ürünü ihraç etmenin birkaç farklı yolu vardır. Örneğin; ihracat pazarınızdaki bir alıcıya doğrudan ihracat yapabilirsiniz. Bu alıcı herhangi bir şirket veya bir tüketici olabilir. Alternatif olarak, özellikle küçük ölçekli şirketler e-ticaret platformları aracılığıyla dolaylı ihracat yapmaktadır. Aynı zamanda ihracat danışmanlığı hizmeti veren firmalar ile de ihracat yapmak artık çok kolay.

Kimler İhracat Yapabilir?

Eğer AB dışında ikamet ediyorsanız, bağımsız bir ticari faaliyette bulunmak için çalışma izninizin olması gerekir; ayrıca, sizin adınıza ihracatçı olarak işlem yapmaya gönüllü AB’de yerleşik bir kişi bulmanız gereklidir (Örneğin; bir lojistik hizmet sağlayıcısı veya gümrük acentesi).

Normalde şirketiniz veya daimî işyerinizin AB’de yerleşik olması gereklidir. Buna KDV amaçlarıyla kayıt yaptırmak da dahildir.  Genellikle, ulusal ticaret siciline de kaydolmanız gereklidir. Daha fazla bilgi için yerel ticaret odanıza danışın.

İhracatçı Olarak Nasıl Kayıt Olunur?

Bir AB ihracatçısı olarak, bir Ekonomik Operatör Kayıt ve Kimlik (EORI) numarası için yetkili gümrük idaresine başvurmanız gerekir. EORI, tüm gümrük ihracat beyannameleri için ihtiyaç duyduğunuz, AB genelinde geçerli olan bir kimlik numarasıdır. Bu işlem biraz zaman alabilir, bu yüzden erkenden başvurmanız avantajlı olabilir.

 

Tercihli Ticaret Anlaşmaları:

Avrupa Birliği’yle tercihli ticaret anlaşması olan bir ülkeye ihracat yapmak ve düşük vergilerden yararlanmak istiyorsanız, Yetkili İhracatçı (Authorized Exporter/EA) statüsüne başvurmanız veya anlaşmaya bağlı olarak Kayıtlı İhracatçı (Registered Exporter/REX) statüsüne başvurmanız gerekebilir. EA başvurusu ve REX sizin ulusal gümrük idareniz aracılığıyla uygulanır. Bir yetkili olarak ‘menşe beyanları’nı, kayıtlı bir ihracatçı olarak ise ‘menşe bildirisi’ni -gerekirse gönderimler için olan eşik değerlerinin üzerinde- sözleşmede belirtildiği şekilde düzenlemeniz gerekebilir. Bu beyanlar ve bildiriler, ihraç edilecek ürünlerin belirli bir ticaret anlaşmasında yer alan menşe kurallarına uygun olduğunu belirtir.

Potansiyel Sadeleştirmeler

Sıklıkla ihracat yapıyorsanız ve bilgili personel ve gümrük süreçleri konusunda güvenilir bir organizasyona sahipseniz,  Birlik Gümrük Kodu’nda (Union Customs Code-UCC) öngörüldüğü şekilde sadeleştirilmiş gümrük beyannamelerine başvurabilirsiniz.  Bu bağlamda, daha deneyimli tüccarlar Yetkilendirilmiş Yükümlülük (Authorised Economic Operator-AEO) statüsünü de başvurabilir.

Ürününüzün İhracatı Avrupa Birliği’nde Kısıtlı Mı?

Belirli malların ihracatı veya bir ürünün belirli bir varış ülkesine ihracatı yasaklanmış veya kısıtlanmış olabilir. Bundan dolayı, bir lisansa veya yetkiye ihtiyacınız olabilir.

 • Ürününüz için bir ihracat lisansına ihtiyacınız olup olmadığını görmek için TARIC’e bakın;
 • İhracat kısıtlamalarını AB Yaptırım Haritası’ndan kontrol edin.
 • Bazı ürünler için, Üye Devletinizin yetkili makamlarında kontrol etmeniz gereken istisnai ulusal kısıtlamaları

Kısıtlanmış veya yasaklanmış başlıca ürün türleri şunlardır:

 • Bazı canlı hayvanlar, et ve bitkiler
 • Nesli tükenmekte olan türler
 • Bazı gıda ürünleri
 • Tehlikeli kimyasallar
 • Uyuşturucular ve ilaçlar
 • Silahlar
 • Çift kullanımlı mallar
 • Atıklar
 • Kültürel ürünler (değerli antikalar ve sanat eserleri)
 • Sahte ve korsan mallar
 • Uygunsuz makaleler, yayınlar ve video kayıtları

Bu tür ürünler için hangi kuralların uygulandığını kontrol edin.

İhracat Pazarınızda Herhangi Bir Kısıtlama Var Mı?

İhracat yapmak istediğiniz ülkenin de ürününüzün ülkeye girişini veya piyasaya arzını sınırlandıran herhangi bir yasak veya kısıtlama uygulamadığından emin olmanız gerekir. Alıcınız genellikle ürününüzün ithalatının yanı sıra kullanımı veya pazarlanması için sorumluluk üstlenecek olsa da, başarılı ve sürdürülebilir işlemler için ithalatçı ülkenin ithalat yasaklarından ve kısıtlamalarından da haberdar olmalısınız.

Varış ülkelerindeki kısıtlamaların kapsamlı açıklaması için Ticaret Asistanım’ı ziyaret edin. Ayrıca, Mallar bölümünde farklı kısıtlama türlerinin genel açıklamalarını bulabilirsiniz.

Ürününüze Hangi Tarifeler Uygulanır?

Alıcı ile yaptığınız anlaşmaya ve sözleşmeye bağlı olsa da , çoğu durumda ithalat iznini, gümrük vergilerinin yanı sıra ithalatta ödenmesi gereken vergileri ve ek vergileri alıcıya bırakmanız tavsiye edilir. Ek vergilerin ve harçların pazarda ürününüzün fiyatına ekleneceğini unutmayın. Bu ‘sözde’ eklenen maliyet rekabetçi olmaya devam etmelidir.

Ürününüz ihracat pazarına sunulduğunda bazı gümrük tarifelerinin ödenmesi gerekebilir. Çeşitli hedef ülkelerin uygulamış olduğu vergileri Ticaret Asistanım’da bulabilirsiniz.

Şirketim Avrupa Birliği İle Varış Ülkesi Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması’ndan Yararlanabilir Mi?

Avrupa Birliği’nin hedef ülke ile tercihli ticaret anlaşması varsa, ürününüz için olan vergiler düşürülebilir veya tamamen ortadan kaldırılabilir. Bu gümrük tarifelerine tercihli tarife oranları denir. Ticaret Asistanım’da, çeşitli hedef ülkelerde AB menşeli ürünler için geçerli olan tercihli tarife oranlarını görebilirsiniz.

 • Ancak, bu tercihli tarife oranları, ürününüzün tercihli ticaret anlaşması ortaklarının topraklarında ve bu anlaşmanın menşe kurallarına uygun olarak üretilmesi şartına bağlıdır.
 • Bu sebeple, öncelikle normal MFN (Most Favoured Nation-en çok tercih edilen ulus) tarife oranı ile AB tercih oranı arasında tercihi vergi oranı ve sözde tercihli marj olup olmadığını kontrol etmelisiniz.
 • Eğer durum böyleyse ve tercihli oranın uygulanmasına izin vermek için tercihli bir menşe kanıtı sunmak istiyorsanız, menşe kurallarına uymanız gerekecektir.
 • Bu amaçla, üçüncü şahıslardan temin edilen materyallerin menşe statüsü için uygun kanıtlara ihtiyacınız olacaktır. AB içinde bu, bu amaçla toplamanız gereken sözde tedarikçi beyanları tarafından gerçekleştirilir.
 • Ürününüz ve varış ülkesi için geçerli olan kurallar hakkında bilgi edinmek için Ticaret Asistanım’a danışabilirsiniz.

AB Ticaret Anlaşmaları

AB Ticaret Anlaşmaları’nın sağladığı bazı avantajlar vardır. Bunlar:

 • Dış pazarlarla ticaret yaparken size daha istikrarlı ve öngörülebilir kurallar sağlar.
 • AB üyesi olmayan ülkelerin yasalarının AB ürünlerine karşı ayrımcılık yapmadığından emin olur.
 • Şirketiniz için yeni ve daha iyi ihracat fırsatları yaratarak yurtdışında yatırım yapmanızı kolaylaştırır.

Ürününüz İçin Uygulanan Herhangi Bir Ticari Savunma Önlemi Var Mı?

İthalat ülkesi tarafından ürününüze ticari savunma önlemleri uygulanabilir. Bu tür önlemler, ihracatınızı planlarken dikkate almanız gereken önemli bir maliyete sebep olabilir. En ilgili olan önlemler:

Belirli bir ithalat ülkesi tarafından uygulanan bu önlemler Ticaret Asistanım’da bulunmaktadır
 • En alakalı önlem, Anti-dumping önlemleridir. Ancak telafi edici veya koruyucu önlemler de alınabilir. Alıcınız sözleşme gereği genellikle ithalatçı gibi davranacak ve bu tür ek maliyetleri üstlenecek olsa da, bu önlemler başarılı ve sürdürülebilir işlemler için engele dönüşebilir.

 

İhracat Pazarınızdaki İlgili Vergiler ve Ek Vergiler Nelerdir?

Ürününüzün ithalatında hangi vergilerin, ve duruma göre, ek vergilerin ödenmesi gerektiğini de kontrol edin. Çeşitli hedef ülkelerde ithalat sırasında ödenmesi gereken vergiler ve ek vergilerTicaret Asistanım’dan incelenebilir. Bunlar genellikle ithalatçı rolündeki alıcı tarafından karşılanacaktır, ancak ithalat maliyetine eklenecek ve dolayısıyla ürününüzün ihracat pazarındaki gücünü etkileyecektir. Bununla ilgili olarak ithalatçınızla uyum içinde olmayı düşünün. Doğrudan tüketicilere satış yaparken, ihracat pazarınızın vergi dairelerine kaydolmanız gerekip gerekmediğini araştırın.

Ürününüz İçin Olan Sağlık, Güvenlik Ve Teknik Gereksinimler Nelerdir?

Bu gereksinimler ihracat pazarınıza bağlıdır. Bunlara uygunluk genellikle ithalatçı olarak alıcınızın sorumluluğundadır. Ancak alıcınız, uygunluğu kanıtlamak için yardımınıza ihtiyaç duyacaktır. Bu durum sözleşmeye dayalı anlaşma ile belirlendiğinden, yalnızca ihracatçı rolünde yerine getirebileceğiniz gerekliliklerin sorumluluğunu üstlenmeye özen göstermelisiniz. İthalatçı ile uyum sadece tavsiye edilmekle kalmaz, aynı zamanda çoğu durumda gereklidir. Ticaret Asistanım’daki bilgiler, alıcınızın bireysel çıkarlarından objektif gereksinimleri ayırt etmenize yardımcı olacaktır.

Gereksinimler ihracat pazarınıza bağlı olacaktır. Örneğin; ürününüzün ihracat yapacağınız ülkenin sağlık ve güvenlik gereksinimlerine uygun olduğunu kanıtlayan sertifikaları ibraz etmeniz gerekebilir. Bunlar AB’dekilerden farklı olabilir.

Çoğu ürün, ihracat pazarınızdaki teknik veya sağlık ve hijyen gereksinimlerine (genellikle sıhhi ve bitki sağlığı gereksinimleri olarak anılır) uymak zorundadır. Bunlar, farklı türlerde test ve sertifika yapmayı gerektirebilir. Bu durum genellikle endüstriyel ürünlerin teknik gereklilikleri ile gıda ve tarım ürünlerinin sağlık ve hijyen gereklilikleri için geçerlidir.

Çoğu ülke aşağıdaki ürünler için sağlık sertifikası ister:

 • Bitkiler
 • Canlı hayvanlar
 • Hayvansal ürünler
 • Genetik materyaller

Örneğin; tıbbi cihazlar için genellikle sertifika gereklidir.

Ürününüzü Nasıl Sertifikalandırabilirsiniz?

Ticaret Asistanım’da bulunan Prosedürler ve Formaliteler bölümünü kontrol etmeli ve duruma göre müşterinizle aşağıdakileri netleştirmelisiniz.

 • İhracat pazarınızdaki sertifikasyon gereksinimleri nelerdir?
 • Hangi sertifikalar yetkili makamlar tarafından kabul edilmektedir?
 • Testin AB’deki akredite bir laboratuvar veya kurum tarafından gerçekleştirip gerçekleştirilemeyeceği veya belgelendirmenin varış ülkesinde yapılması gerekip gerekmediğini netleştirin.

Ürününüz İçin Paketleme ve Etiketleme Gereksinimleri Nelerdir?

Genellikle her endüstri için gereksinim belirleyen farklı ajanslar vardır. Örneğin; tıp, elektrik, gıda ve kimya endüstrisi için olan gereksinimler birbirinden epey farklıdır Belirli bir ithalat ülkesi tarafından uygulanan ilgili zorunluluklara genel bir bakış için Ticaret Asistanım’ın Prosedürler ve Formaliteler bölümünü inceleyebilirsiniz

Ülkelerin genellikle ürünlerin paketlenmesi ve etiketlenmesi için ayrıntılı gereksinimleri vardır. Bu gereksinimler zorunlu veya isteğe bağlı olabilir. Tüketici ürünleri ve ambalajları üzerindeki zorunlu işaretlendirmeler ve etiketler genellikle kamu güvenliği, sağlık ve/veya çevresel kaygılarla ilgilidir. Bunlar, ürünün içeriği veya “son kullanma” tarihi gibi bilgileri bulundurabilirler.

Ürününüzün Fikri Mülkiyet Korumasına İhtiyacı Var Mı?

İhracat yapmak istediğiniz ülkede ürününüzün fikri mülkiyetinin nasıl korunduğunu kontrol etmeniz gerekebilir.

Yeni patent başvurusunda bulunmanız gerekip gerekmediğini ve tasarımınızın telif hakkınızın coğrafi işaretinizin ihracat pazarınızda nasıl korunduğunu kontrol edin.  Ayrıca; AB ‘nin ihracat yapmak istediğiniz ülke ile bir ticaret anlaşması varsa, anlaşma ekstra koruma sağlayabilir.

Önceki Yazı
İHRACATTA PAZAR VE ALICI BULMA
Yazıyı görüntüle +
Sonraki Yazı
SATIŞ VE NAKLİYE ORGANİZASYONU
Yazıyı görüntüle +