SATIŞ VE NAKLİYE ORGANİZASYONU

ÜRÜN İHRACATI REHBERİ 3 – SATIŞI HAZIRLAYIN VE NAKLİYEYİ ORGANİZE EDİN

 1. SATIŞI HAZIRLAYIN VE NAKLİYEYİ ORGANİZE EDİN

İhracatın eksiksiz gerçekleşebilmesi için nakliye ve satış şartlarının alıcı ve satıcı arasında doğru paylaşılması gerekir. Sağladığımız ihracat danışmanlık hizmeti ile sizlere bu paylaşımı en doğru şekilde sunuyoruz.

Yükümlülükler Siz ve Alıcınız Arasında Nasıl Paylaşılıyor?

Daha önce belirtildiği gibi, tarafların bir ihracat/ithalat işlemine ilişkin sorumlulukları sözleşmeye dayalı anlaşmada belirtilmiştir. Özel sebepler olmadıkça, ürününüzün ithalatı, kullanılabilirliği veya pazarlanması ile ilgili sorumluluk ithalatçı olan alıcıya ait olmalıdır. Sadece deneyimli tüccarlar bu kuraldan sapabilir. İthalat ülkesindeki yasal düzenlemelere bağlı olarak, oradaki bazı gerekliliklere uyma durumunda olmayabilirsiniz, bu nedenle bu sorumluluklar alıcıda kalmalıdır. Bu konudaki yükümlülükler hakkındaki bilgiler dış ticaret danışmanlığı firmaları tarafından sağlanabilmektedir.

Tarafların sözleşmeden doğan yükümlülüklerini tanımlamak için Incoterms®’i kullanabilirsiniz. Incoterms®; satış sözleşmeleri kapsamında malların teslimi, sigortalanması ve nakliyesi için satıcıların ve alıcıların sorumluluklarını belirler ve AB’deki gümrük ihracat, varış ülkesindeki gümrük ithalat formalitelerinden kimin sorumlu olduğunu belirler. Örneğin:

 • “Gemi Bordosunda Teslim” (Free on Board-FOB): Tüm yerel masrafları ödemenin ihracatçı veya satıcının sorumluluğunda olduğu anlamına gelir:
 • malların sevkiyat limanına taşınması
 • yükleme maliyetleri
 • ihracatçı ülkede gümrükleme prosedürleri.
 • Müşteriniz aşağıdakilerin maliyetinden sorumludur:
 • Sevkiyat limanından itibaren nakliye masrafları
 • Sigorta
 • Boşaltma
 • Varış limanından nihai varış noktasına ulaşım
 • “Maliyet, Sigorta, Navlun” (Cost, Insurance and Freight-CIF), ihracatçının FOB kapsamındaki yerel maliyetlerden, navlun ücretlerinden ve sigortadan sorumlu olduğu anlamına gelir.
Şu unutulmamalıdır ki, Incoterm® EXW (Ex works- Fabrikada teslim) ihracatçı olarak ülkenizdeki yetkililere karşı sorumluluğunuzu değiştirmeyebilir. Ancak, DDP (Delivered duty paid- Gümrük vergileri ödenmiş olarak teslim) ithalatçı ülkede ihracatçı tarafından yerine getirilemeyecek sorumlulukları üstlenme riski taşır

CIF kapsamında, ürünler varış limanına ulaşana kadar tüm masraflardan ihracatçı sorumludur.

İhracat ve Nakliye Sürecinde Size Kimler Yardımcı Olabilir?

Bir nakliye acentesi veya ihracat departman hizmeti veren firmalar size şu konularda yardımcı olabilir:

 • Mallarınızın teslim alınmasını ve teslim edilmesini düzenlemek
 • Nakliyecilerle navlun fiyatlarını görüşmek
 • Kargo alanı rezervasyonu
 • Paketleme
 • Sigorta
 • Sizin adınıza gümrük belgeleri hazırlamak

Hükümetlerin genellikle bankalar veya sigorta şirketleriyle iş birliği içinde sağladığı ihracat finansmanı ve ihracat destek programlarını araştırın ve özel şahıslar veya ulusal ihracat-ithalat finans kuruluşlarının sunmuş olduğu ihracat sigortalarını değerlendirin.

Önceki Yazı
AVRUPA BİRLİĞİ’NDEKİ İHRACAT KOŞULLARI VE İTHALAT GEREKLİLİKLERİ
Yazıyı görüntüle +
Sonraki Yazı
AVRUPA BİRLİĞİ (AB) ‘YE İHRACAT İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
Yazıyı görüntüle +