İHRACAT DANIŞMANI NE İŞ YAPAR?

İhracat Nedir ?

Diğer bir ismi ile yurtdışı satış ,bir malın ya da hizmetin ülke sınırları dışına yada serbest bölgelere güncel gümrük yönetmeliği kapsamında belirli bir tutar karşılığında satılmasıdır. Bu işlem her zaman sadece döviz karşılığı olmak zorunda değil. Bartır yöntemi ile de ürünlerinizi yada hizmetlerinizi diğer ülkelere satabilirsiniz.

İhracatı gerçekleştiren kişi yada kurumlar ”ihracatçı” olarak adlandırılır. İhracatçı olarak adlandırılan kişi ve kurumların gerekli ihracatçı birliklerine üye olması gerekmektedir.

Nasıl ihracatçı olunur ?

İhraç edeceği mal ve ya hizmete yönelik  İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine üye olan, vergi numarasına sahip gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan ortaklıklar” olarak tanımlanmaktadır.

Buna göre; fatura düzenleyebilmek için gerekli olan, Vergi Mükellefiyet kaydı yaptırılmak şartıyla, gerçek kişiler de İhracatçı Birliklerine üye olarak ihracat yapabilmektedir.

Dış Ticaret Nedir ?

İlk önce ticaret kavramını açıklayarak başlayalım. Ticaret, bir malın yada hizmetin ticari kar elde etmek amacı ile tüketicilere ulaşmayı hedefleyerek belirli bir ücret karşılığında gerçekleşen tüm alım ve satım işlemleridir.

Buna bağlı olarak ”Dış Ticaret Nedir ?” sorusunu şöyle açıklayalım. Dış ticaret ürünlerin , hizmetlerin ve sermayenin ülke sınırlarını aşmasıyla alakalıdır.

Dış ticareti ele alırken , iki kısma ayırmalıyız. Bu iki kısım ithalat ve ihracat olarak adlandırılmakta. Tüm ithalat ve ihracat işlemleri dış ticareti oluşturmaktadır. Özellikle ihracat ülke gelirlerinin artması konusunda büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden ülkeler ihracat gelirlerini arttırmaya çalışırken bir taraftan da ithalat gelirlerini azaltmaya yönelik stratejiler uygulamaktadır.

2023 İhracat hedefleri doğrultusunda , ülkemiz ihracatı arttırmak için bir çok kurum ve kuruluşundan destek almaktadır. Dış ticaret işlemlerinde gerçekleşen açık , milli geliri ve dış ticaret politikalarını direkt etkilemektedir.

İhracat Danışmanlığı Nedir ?

İhracat danışmanlığı kavramını tam anlamıyla anlayabilmek adına biraz detaylarına inelim.

Öncelikle ”Danışmanlık nedir ? ” sorusunu cevaplayalım.

Şirketler özelinde danışmanlık kavramını incelediğimizde ; şirketlerin her geçen gün kendilerini güncellemeleri gerektiği , değişen sistemlere ve çağa ayak uydurmak zorunda olduklarını her gün biraz daha net görüyoruz. Şirketler Küresel rekabetin artık daha da zorlaştığı ve sınırların olmadığı global pazarlarda ayakta kalmaya ayrıca büyümeye çalışıyorlar.

Son yıllarda bir çok alanda danışmanlık hizmeti verilmeye başlandı ancak bunların bilinen ve en kapsamlı olanları şirketlerin aldığı profesyonel danışmanlık hizmetleri.

Danışmanlık hizmetini özetlemek gerekirse , şirketlerin belirli bir alanda uzman olan kişi ve kurumlardan amaca yönelik aldığı destek hizmetidir. İhracat danışmanlık hizmeti akademik altyapı ile beslenmiş , uygulanabilir ve ihtiyaca yönelik çözümler sunabilen bir hizmet olmak zorundadır.

Danışmanlık veren kişi ve kurumların tabi ki hizmet vereceği alanlarda uzmanlaşmış olması gereklidir ama sadece uzmanlık yetkisi yeterli değildir. Hangi alanda danışmanlık verdiği değişmeksizin , danışmanlık hizmetini veren kişi ve kurumlarda bazı olmazsa olmaz özelliklerin olması gerekiyor.

Danışmanlık Hizmeti Sağlayan Kişi veya Kurumlarda Olması Gerekenler ;

  • Kolay entegre olabilmeli
  • Amaca yönelik çalışmalı ,
  • İletişim kanallarını iyi kullanmalı
  • Mantıksal ve analitik yönetim yetkisi olmalı ,
  • Yönetim ve modere etme yetenekleri güçlü.

Sanırım artık daha net bir şekilde ” İhracat danışmanlığı nedir ?”  sorusunu açıklayabiliriz .

Bir kaç farklı şekilde sizlere ihracat danışmanlığı nedir ve nasıl olmalı onları açıklamaya çalışacağım.

Şirketlerin , daha doğrusu ihracata başlamak ya da var olan ihracat hacimlerini arttırmak isteyen şirketlerin ,uluslararası pazarlama süreçlerine dair uzman kişilerin bilgi ve görüşlerinden destek aldığı danışmanlardır ihracat danışmanları.

Bu danışmanlar tarafından sağlanan hizmetin en genel adı ”İhracat Danışmanlığıdır”.

Peki ‘’İhracat Danışmanı Ne iş Yapar ?’’

Herkesin bildiği üzere uluslararasılaşma süreçlerinde şirketlerin alması gereken ilk aksiyon Pazar Araştırmasıdır. Bazen doğru pazarı , bazen doğru ürünü bazen de doğru müşteri tipini belirlemek için yapılan araştırmalardır.

İhracat danışmanları şirketlerin bu ilk aksiyonlarından , satışa kadar devam eden tüm adımlarda bilgi ve deneyimlerini değerlendirebilir bir şekilde şirket ile paylaşır.

Bu paylaşım esnasında , ihracat danışmanlarının sunduğu çözümler değerlendirilebilir ve uygulanabilir olmak zorundadır. İhracat danışmanlık hizmeti standart normların pek mümkün olmadığı bir hizmet şeklidir. Her şirketin ve markanın pazara yönelik ihtiyaçları çok büyük farklılıklar göstermektedir. Öyle ki aynı sektörde aynı ürünleri ihraç eden şirketlerin bile ihracata yönelik ihtiyaçları çok büyük farklılıklar gösteriyor. Bu yüzden ihracat danışmanlık hizmetinin genel içeriği , şirketlerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda şekillenmelidir.

İhracata başlamayı planlayan şirketlerde genellikle üretim, insan kaynakları, yönetim ve finans olmak üzere tüm departmanlarda bir değişim söz konusudur. Tüm departmanlar hem kendi iç tüzüklerinde hem de diğer departmanlar ile olan iletişimlerinde yeni bir döneme girmek zorundalar. Çünkü ihracat sadece ürün yada fiyatla alakalı değildir. İhracat danışmanları bu yüzden pazarlamadan , üretime kadar bir çok farklı alanda değerlendirme raporları hazırlayarak şirketleri en doğru ve nitelikli şekilde yönlendirir.

İhracat danışmanı ararken nelere dikkat etmelisiniz ?

Danışmanlık mesleği bir çok alan uzmanlığı gerektirmekte. Günümüzde kişiler ve kurumlar bir çok farklı uzmanlık alanına yönelik danışmanlık hizmeti vermekte. Bu yüzden danışmanlarınızı seçerken dikkat etmeniz gereken çok fazla konu başlığı var.

Ancak özellikle şu başlıklara dikkat etmeniz gerekmektedir.

  • Alanında uzmanlığını gösteren danışmanlık belgelerine
  • İhracat ile alakalı akademik altyapılarına
  • Yapılan plana olan bağlılığa
  • Sunulan hizmet içeriklerinin ihtiyaçlarınız ile uygunluğuna
  • En önemlisi uzmanlık alanında problem çözme şekline.
Önceki Yazı
İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ
Yazıyı görüntüle +
Sonraki Yazı
İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI
Yazıyı görüntüle +