SAVUNMA SANAYİ AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

SAVUNMA SANAYİ AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 2021-2 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

ÇAĞRI AMACI

İmalat sanayii sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik artışı sağlanması, endüstriyel kapasitenin dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilmesi ve yüksek katma değerli üretimin artırılması için orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren işletmelerin Ar-Ge ve  İnovasyon ile Ür-Ge projelerinin desteklenmesi;

SON BAŞVURU :  08 Şubat 2022

Sektör ve Konular:

Savunma sanayi ihtiyaçlarının, azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkânlarla karşılamak suretiyle dışa bağımlılığın azaltılması ve bu suretle millileştirme faaliyetleri kapsamında;

Sektörler:

 • 26.1 Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı
 • 26.3 İletişim ekipmanlarının imalatı
 • 26.4 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
 • 26.51 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı
 • 27.12 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı
 • 27.3 Kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçlerin imalatı

faaliyet gösteren işletmeler.

Uygun Proje Konuları: Savunma Sanayi Alanına Yönelik olmak üzere;

QPL’e uygun Askeri Konnektör

RF Kablolar Düşük kayıplı,

Yüksek Ses Seviyeli Yönlü Diyafram Sürücü Hoparlörler

Akustik Dönüştürücüler (Mikrofon ve kulaklık)

RF Bileşenler

NOT: Başvuru formunda yer alan “Projeye Konu Ürünün Ait Olduğu Sektörün NACE Kodu” ile “İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektörün NACE Kodu”nun uyumlu olması gerekmektedir.

Proje Süresi Proje süresi en az 8 ay ve en fazla 24 aydır.
 

Destek Üst Limiti

Mikro İşletmeler için 900.000 TL
Küçük İşletmeler için 1.500.000 TL
Orta Büyüklükteki İşletmeler için 6.000.000 TL
DESTEKLER VE
ÖZEL ŞARTLARI
 

Çağrı kapsamındaki destekler

Destek Üst Limitleri
Mikro İşletme Küçük İşletme Orta Büyüklükteki İşletme
A)Nitelikli Personel Giderleri 200.000 TL 300.000 TL 500.000 TL
B1)Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği 200.000 TL 400.000 TL 2.000.000 TL
B2) Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri desteği (Geri Ödemeli) 100.000 TL 150.000 TL 200.000 TL
C) Sınai mülkiyet hakları giderleri desteği 100.000 TL 150.000 TL 200.000 TL
D) Diğer giderler desteği 50.000 TL 100.000 TL  100.000 TL
   D1) Proje Danışmanlık                                         Desteği 20.000 TL 40.000 TL 40.000 TL
  D2) Eğitim Desteği 20.000 TL 40.000 TL 40.000 TL
  D3) Proje Tanıtım Desteği 10.000 TL 30.000 TL 30.000 TL
  D4)Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 20.000 TL 40.000 TL 40.000 TL
Destek Oranı Destek Oranı % 75  (tüm bölgelerde)

Nitelikli Personel Giderlerinde Destek oranı % 100 uygulanır

Yukarıda bahsedilen program kapsamında size sunacağımız profesyonel hizmetler aşağıdaki gibidir;

 • Proje dosyasının profesyonel bir şekilde hazırlanması
 • Projenin kuruma sunulması
 • Proje revizyonlarının yapılması
 • Kurul süreçlerinin düzenlenmesi ve yönlendirilmesi
 • Proje takip ve yürütmesinin yapılması
Önceki Yazı
RAYLI SİSTEMLER VE BİLEŞENLERİ AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI
Yazıyı görüntüle +
Sonraki Yazı
1501-1507 SANAYİ DESTEK, KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMLARI
Yazıyı görüntüle +