1501-1507 SANAYİ DESTEK, KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMLARI

501-SANAYİ AR-GE DESTEK PROGRAMI /2022 ÇAĞRISI

Çağrı Gerekçeleri ve Amaçları

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen
projeler ile firmaların; Uluslararası rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması, yurtdışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması, güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi, ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması, proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi, üniversite işbirliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
amaçlanmaktadır.

Çağrı Konu ve Kapsamı

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün
iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin
geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Çağrı Açılış Tarihi 04/01/2021
Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi 12/02/2021 (Saat 17:00)
Çağrı Kapanış Tarihi 04/03/2021 (Saat 23:59)

1507-KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI /2022 ÇAĞRISI

Çağrı Gerekçeleri ve Amaçları

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen
projeler ile firmaların; Rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması, ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması, proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi, Ar-Ge nitelikli ve yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi, Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması,
amaçlanmaktadır.

Çağrı Konu ve Kapsamı

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması, mevcut bir ürünün
iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin
geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge projeleri desteklenecektir.
1512 Teknogirişim Sermayesi Destek Programı ile desteklenen firmaların üçüncü aşama proje başvuruları
bu çağrı dışında sürekli yapılabilmektedir. Ancak, 1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
Çağrısına yapıldığında ise desteklenen projenin devamı niteliğinde bile olsa üçüncü aşama başvuru
sayılmayıp bu çağrı kapsamında değerlendirilecektir.

Çağrı Açılış Tarihi 01/07/2021
Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Son Tarihi 20/08/2021 (Saat 17:00)
Çağrı Kapanış Tarihi 06/09/2021 (Saat 23:59)

Önceki Yazı
SAVUNMA SANAYİ AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI
Yazıyı görüntüle +
Sonraki Yazı
İHRACAT DANIŞMANLIĞI NEDİR?
Yazıyı görüntüle +