SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE GERİ DÖNÜŞÜM

Dünyanın sürdürülebilirliğini korumak için temiz bir çevre ve temiz bir gelecek gereklidir. Çevrenin temizliği, içinde yaşayan insanların sorumluluğundadır; bu yüzden iyi bir eğitim, bu bilince ulaşmak için gereklidir. Çünkü çevre kirliliği insanlar için bir tehlike oluşturuyor olsa da aslında bu tehlike yine insanın kendisinden kaynaklanmaktadır. İnsan müdahalesi olmadan nüfus artışı, sanayileşme ve kentleşme gerçekleşmeyecek ve dolayısıyla çevre de bu kadar etkilenmeyecektir. Bu nedenle, çevre insana zarar vermez, insan çevreye zarar verir.

Atıkları ve çöpleri geri dönüşüme kazandırmak, bu zararı minimuma indirmek için atabileceğimiz adımlardan biridir. Hangi çöpün ne zaman yok olacağına dair bilgi sahibi olmak da önemlidir. Örneğin, doğaya karışabilen atıklar ile yıllarca yok olmayan ve çöp olarak kalan materyaller arasındaki bağlantıyı kurmak önemlidir. Bu bağlantı insanlara hangi materyali kullanacaklarını, hangi materyali nereye atacaklarını ve ne şekilde imha edeceklerini öğretir. Bu nedenle, bilinçlenmek, geri dönüşüm ve çevrenin sürdürülebilirliğini artırmak çok önemlidir.

Dünya genelinde en büyük çevre sorunlarından biri olan atık yönetimi, atık yönetimsizliğine dönüşmüş durumdadır. Kişi başı atık üretimi ne yazık ki 1 kilogram iken, belediye ve endüstriyel atık dahil olmak üzere 3 milyara yakın atık döngüsü bulunmaktadır. Bu döngüye artık dayanamayacak bir ekosisteme sahip olduğumuz için belli başlı adımların ivedilikle atılması gerekmektedir. Geri dönüşümün önemi, çöplüklerdeki atık miktarını azaltma, doğal kaynakları koruma ve insanların çevreye olan etkisini en aza indirmeye çalışmakta yatmaktadır. Geri dönüşüm, genellikle çevreye zararlı işlenmemiş malzemelere olan ihtiyacı azaltarak, doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur. Kâğıt, plastik, metal ve cam gibi malzemeleri geri dönüştürerek işlenmemiş kaynaklara olan talebi azaltabilir, enerji ve kaynakları koruyabilmekteyiz.

Atıkların yakılması, bilinçli bir şekilde enerji üretmek için yapılmadığı takdirde, hava kirliliğine yol açabilmektedir. Hava kirliliğine yol açmaması için filtreler ve önleyici aksiyonlar alınmalıdır. Atıkların yakılması veya atılması çevreye zararlı olabileceğinden, malzemeleri atmak yerine geri dönüştürerek, depolama alanlarına ve yakma tesislerine gönderilen atık miktarını azaltabilir, böylece sera gazı emisyonlarını ve hava kirliliğini azaltabiliriz. Geri dönüşüm yapılmayan her dakika, gelecekteki kaynaklardan ödünç alınması dünyaya zarar vermekte, bu sebeple mevcut kaynakları verimli kullanmak geleceğe yapılan bir yatırımdır.

Bazı materyallerin kullanımını azaltmak, yeniden kullanılabilir ürünler kullanmak ve kullandığımız ürünleri geri dönüşüme kazandırmak bu verimliliği artıracaktır. Ancak bu verimliliği arttırmak adına atılan her adımın bilinçli tüketiciler tarafından da desteklenmesi gerekmektedir. Örneğin, geri dönüşüm kutularını bilinçsizce kullanırsak atılan adımların hiçbir anlamı kalmamaktadır. Kâğıt, karton, metal, cam, plastik ve teneke gibi materyallerin geri dönüştürülmesi ise öncelik verilmesi gereken materyaller arasında yer almaktadır.

Geri dönüşümün çevreye faydası kadar ekonomik faydaları da bulunmaktadır. Geri dönüşüm, atıkların azaltılmasına yardımcı olarak maliyetleri de düşürür. Ayrıca, geri dönüştürülmüş malzemelerin üretimi, işlenmemiş malzemelerin üretimine göre daha az enerji ve kaynak gerektirir, bu da işletme sahiplerine ve tüketicilere tasarruf sağlamaktadır. Ürünlerin tekrar kullanılması, iş gücü ve maliyetlerinin yanı sıra doğanın kaldıramayacağı ürünlerin tekrar piyasaya sürülmesini de önler. Örneğin, alüminyum geri dönüştürmek, yeniden üretmekten %90-95 daha az enerji gerektirir, bu da hem maddi hem de doğal kaynaklar için daha iyi bir seçimdir.

Geri dönüşümün önemi, doğal kaynakları korumak, atıkları azaltmak ve insanların çevreye olan etkisini en aza indirmeye yardımcı olmak için çok önemlidir. Geri dönüşüm kutuları toplayıcıların işini kolaylaştırdığı için toplama işini yapan insanlara da yardımcı olmaktadır. Her geri dönüşüm kutusu, hizmet ettiği bir amaca sahiptir ve toplayıcıların fabrikalara götürdüğü malzemelerin geri dönüşümü hem toplayıcıya hem de fabrikaya bir kazanç sağlar.

Geri dönüşüm uygulamaları, doğaya salındığında kendini yenileme şansı olmayan malzemelerin tekrar kullanılması ile sürdürülebilir bir gelecek için önemlidir. Ham madde eksikliği, doğal kaynakların tüketilmemesi ve ekonomik katkı sağlamak için geri dönüşüm, kısacası sürdürülebilir bir yaşam için büyük önem taşır. Geri dönüşümün bu yaşam döngüsü açısından önemli olduğunu teşvik ederek kendimize ve gelecek nesillere daha iyi bir gelecek yaratabilme imkânı sunmaktayız.

Önceki Yazı
MAKİNE İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜ İHRACATI
Yazıyı görüntüle +
Sonraki Yazı
HİZMET SEKTÖRÜ İHRACATI
Yazıyı görüntüle +