FİRMALAR İÇİN İHRACAT YAPMANIN FAYDALARI VE RİSKLERİ NELERDİR?

Bir iş adamı neden ihracat yapmalıdır? İhracat yapmanın firma için faydaları ya da riskleri nelerdir?

Satış ve karları artırmak: Eğer firma iç pazarda iyi bir performans gösteriyorsa, yabancı pazarlara girmesi muhtemelen karlılığı artıracaktır.

Dünya pazarlarından pay almak: Dış pazarlara açılan firma, rakiplerinin dış pazarlarda pay almak için neler yaptıklarını ve pazarlama stratejilerini öğrenecektir. Bu süreçte profesyonel bir ihracat danışmanlığı hizmetiyle çalışarak süreci hızlandırabilirsiniz.

İç pazara olan bağımlılığı azaltmak: Firma dış pazarlara açılarak, pazarlama gücünü artıracak ve iç pazardaki müşterilere olan bağımlılığını azaltacaktır.

Pazar dalgalanmalarını dengede tutmak: Firma dünya pazarlarına açılarak, iç piyasadaki genel ve mevsimsel dalgalanmalardan ve değişen tüketici taleplerinin yarattığı baskıdan kurtulacaktır.

Fazla üretim kapasitesini satmak: İhracat yaparak, kapasite kullanım oranı ve üretim vardiyalarının süresi artırılabilir. Böylece ortalama birim maliyetlerde azalmış ve ölçek ekonomisine ulaşılmış olunur.

Rekabet gücünü artırmak: İhracat, bir firmanın ve bir ülkenin rekabet gücünü artırmaktadır.

İstihdam yaratmak: Mal ve hizmet ihracatı, yeni iş olanaklar ayarlatacak, işsizliği azaltacaktır.

Dış ticaret açığının azalmasına yardımcı olmak: İthalatın ihracattan yüksek olması durumlarında oluşan dış ticaret açığının azalmasına katkıda bulunacaktır.

İhracatla ilgili uzmanlara ulaşabilmek: İhracata başlamak için donanımlı bir ekiple çalışmak en faydalısı olacaktır. Bu ekibi en baştan kurmanız zaman alabilir fakat hali hazırda bu hizmeti veren ihracat danışmanlık firmalarıyla çalışmak işinizi büyük ölçüde kolaylaştıracaktır.

İhracatın firmalara doğrudan faydaları şunlardır;

  1. Pazar payını genişletme fırsatı verir.
  2. Eğer iç pazarda kapasite tam kullanılmıyor ise, üretimi artırma imkanı sağlar.
  3. İç pazara olan bağımlılığı azaltır ya da iç pazardaki durgunluğu telafi etme imkanı verir.
  4. Dış pazarlara girerek, iç pazardaki rekabeti yayma imkanı verir.
  5. İç pazarda denenmiş ve test edilmiş ürünleri ihraç ederek dış pazara girilmesi, pazar araştırması maliyetini azaltır.
  6. Uluslararası pazarlarda yaşanan yoğun rekabet, ihracatçıları, ürünlerini pazarın ihtiyaçlarına göre uyarlamak için teşvik eder, böylece teknolojik know-how düzeyinde gelişme sağlanır.

İç pazara veya dış pazarlara açılmanın riskleri şunlardır;

– Satışlar tahmin edilen seviyelerin altında kalabilir.

– Rekabet beklenenden daha fazla olabilir.

– Müşteriler ödeme yapmakta yavaş olabilir veya hiç ödeme yapmayabilirler.

Sadece ihracata özgü riskler ise şöyle özetlenebilir;

1.Hedef ülkeden ihracat gelirlerinin geri çıkışı kısıtlanmış veya yasaklanmış olabilir.

2.Döviz kurlarındaki dalgalanmalar karları azaltabilir, ortadan kaldırabilir, hatta kayıplara neden olabilir.

3.Ödeme yapılmaması veya sözleşme ile ilgili diğer anlaşmazlıklarda, yargıya gitmekte sorunlar çıkabilir.

4.Savaş, iç savaş veya yabancı devlet tarafından millileştirme gibi hedef pazardaki istikrarsızlıklar kayıplara yol açabilir.

5.Ürün yabancı pazarlarda kabul görmeyebilir.

Önceki Yazı
FİRMALAR İÇİN İHRACAT YAPMANIN FAYDALARI VE RİSKLERİ NELERDİR?
Yazıyı görüntüle +
Sonraki Yazı
İHRACATTA SÜREKLİLİĞİN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGELLER NELERDİR?
Yazıyı görüntüle +