AVRUPA BİRLİĞİ (AB) ‘YE İHRACAT İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

ÜRÜN İHRACATI REHBERİ 4 – AVRUPA BİRLİĞİ (AB) ‘YE İHRACAT İZNİ İÇİN BELGELERİN HAZIRLANMASI

İhracat için hazırlanan belgeler varış ülkesinde -kısmen- ithalat için de hizmet vermektedir. Bu nedenle, hazırlıkları ilgili gereksinimleriyle dikkate almalı ve olması gerektiği gibi ithalatçı olarak alıcınızla ihracat izni için uyumlu olmalıdır.

Gümrük İçin Hangi Belgeler Hazırlanmalıdır?

Öncelikle, Ulusal Gümrük İdarenize Elektronik İhracat Beyannamesi ibraz etmeniz gerekmektedir.

Her AB ülkesinin kendi elektronik işleyiş sistemi bulunmaktadır. 1.000 Euro’nun altında bir değere sahip küçük gönderiler için taşıma belgesi veya fatura tarafından desteklenen sözlü bir beyan yeterlidir.

İhracat Beyannamesi, eşyanın kendisi ve nakliyesi hakkında gerekli bilgileri içerir.

Bu bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Eşyanın menşeisi
 • Varış ülkesi
 • Emtia kodları
 • Gümrük prosedür kodları
 • Eşyanın değeri

Hazırlamanız gereken belgeler:

 • Fatura Belgeleri, Nakliye Belgeleri ve Çeki Listesi
 • İhracat izninden sonra herhangi bir kontrol olma ihtimaline karşı tüm belgeleri en az 3 (üç) yıl saklamanız (Ulusal, ticari ve mali mevzuatlar genellikle daha uzun süreleri öngörür.)
 • KDV ve İhraç Kayıtları
 • Avrupa Birliği (AB) dışına ihracat yaptığınızda, Gümrük İdaresi tarafından bildirilen ihracatın kayıtlarını ve kanıtlarını sağlamanız koşuluyla bir işletmeye veya bireysel bir tüketiciye satış yapıyor olmanızdan bağımsız olarak ürününüz AB’deki Katma Değer Vergisi’nden (KDV) muaf
 • Sertifikalar ve Lisanslar
 • Örneğin; bitki sağlığı sertifikaları veya ihracat amaçlı ihracat lisansları gerekebilir.

Gümrük Beyannamesini Kim Dosyalar (Verir)?

Gümrük Beyannamesini kendiniz dosyalayabilirsiniz veya gümrük temsilciniz olan bir servis sağlayıcı tarafından yapılabilir. Eğer bir nakliye şirketi veya gümrük müşaviri ile beraber çalışırsanız sizin adınıza hareket edebilirler.

İhracat İçin Gerekli Olan İhracat Beyannamesi ve Eşyalar Nasıl Sunulur?

İhracat Prosedürünün 2 aşaması vardır, bunlar:

 • İhracat beyannamesinin verilmesi ve eşyanın ihracat gümrük idaresine sunulması,
 • Eşyanın teslimi ve ihracat beyannamesinin çıkış gümrük idaresindeki Ana Referans Numarasının (Master Referance Number-MRN) belirtilmesi ve ardından çıkış için serbest bırakılması.

İhracat beyannamesi, gümrük idarenizin elektronik sistemi kullanılarak sunulur.

Genel olarak, ihracat beyannamenizi şirketinizin kurulduğu yerden sorumlu gümrük idaresine veya eşyalarınızın AB dışına ihracat sevkiyatı için paketlendiği veya yüklendiği gümrük idaresine vermeniz gerekir.

Bir konsinye ihracattaki eşyalarınızın değeri 3.000 Euro’yu geçmezse ve eşyalar yasaklara veya kısıtlamalara tabi değilse, ihracat beyannamesi çıkış yerinde gümrük idaresine sunulabilir.

Eşyaların AB’den ayrılacağı fiili andan önce bir ihracat beyannamesinin verilmesi gerektiğini unutmayın. Eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilmeden önce ihracat gümrük idaresine gerekli risk analizlerini yapması için yeterli zaman tanıyın.

İhracat beyannamenizin sunulmasından sonra ne olacak?

İhracat beyannamenizin sunulmasından sonra gerçekleşebilecek 3 olası durum vardır. Bunlar:

 • Gönderilen ihracat beyannamenize göre mallarınız ihracat için serbest bırakılabilir,
 • Eşyalarınız bir belge kontrolü için seçilebilir ve eşyalarınızın gümrük işlemleri yapılmadan önce sizden başka belgeler göndermeniz istenebilir,
 • İhracatınız hem belge hem de fiziksel kontrol için seçilebilir.
Daha muntazam ihracatlar için Birlik Gümrük Kodu’nda (Union Customs Code-UCC) öngörülen basitleştirilmiş gümrük beyannameleri dikkate alınmalıdır. Daha fazla ayrıntı için lütfen bakınız: 

VARIŞ ÜLKESİNDE İTHALAT GÜMRÜK İŞLEMLERİ İÇİN BELGELERİN HAZIRLANMASI

Eşyalarınız varış ülkesine ulaştığında, ihracatınız için yerel ithalat gereklilikleri ve süreçleri geçerli olacaktır. Bu gereklilikleri belirlemek ve bunları alıcınızla uyumlu hale getirecek konumda olmak için Ticaret Asistanımı kullanın.

Öneriler:

 • Bazen varış öncesi işlem mümkündür, yani eşyaların dış ticaret yaptığınız ülkeye gelişinden önce ilgili belgeleri gönderebilirsiniz.
 • Genellikle gümrüklemeden ve gümrük vergilerinden sorumlu olduğu gibi, vergiler ve ek yükümlülüklerden de sorumlu olan ithalatçı ile hangi belgelerin ihracatçı tarafından, hangi belgelerin alıcı tarafından hazırlanması gerektiği hususunda anlaşmalısınız. İhracatçı ve ithalatçının görev ve sorumlulukları, bu konuda dikkatli bir şekilde müzakere edilmesi gereken sözleşmeye dayalı anlaşma ile belirlenir.

Varış ülkesindeki yetkili makamların talep edebileceği belgeler

Varış ülkesinde yetkili makamlar tarafından talep edilebilecek birtakım belgeler mevcuttur. Bunlar:

 • Ticari Fatura (Formu ve içeriğine yönelik özel gereksinimleriyle)
 • Çeki Listesi
 • Belirli eşyalar için ithalat lisansları (otomatik veya otomatik olmayan)
 • Ürününüzün sağlık ve güvenlik gereklilikleri, etiketleme ve paketleme gibi zorunlu ürün yönetmeliklerine uygun olduğunu gösteren sertifikalar
 • AB ile hedef ülke arasında uygulanan bir Tercihli Ticaret Anlaşması olması ve ürünlerinizin ilgili menşe kurallarına uyması koşuluyla, tercihli menşe kanıtı (yani EUR.1, EUR-MED, Menşe Beyanı veya Menşe Bildirimi).
 • Menşe Şahadetnamesi (ürününüzün tercihli olmayan menşeisini kanıtlayan belge)
 • Belirli ülkelerden belirli ürünlere yönelik ithalat kısıtlamaları ve ihracat izni ticaret savunma önlemlerinin uygulanması veya özel ithalatın izlenmesi durumunda (tercihli olmayan) bir menşe belgesi gerekli olabilir. Bununla birlikte ayrıca, ithalatçı kendi amaçları içinde böyle bir belge talep edebilir.
 • Menşei Belgeleri genellikle yerel ticaret odanız tarafından verilir. Bazı ülkelerde bu sorumluluk bakanlara veya gümrük yetkililerine de verilebilir.

Daha Fazla Bilgiyi Nereden Bulabilirsiniz?

Adımları takip ederken ihracat izni ve diğer konular hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, aşağıda yer alan sitelere göz atabilirsiniz.

Kontrol Listeniz; Bir Ürünü İhraç Etmeniz İçin 5 Adım

Ürününüzü ihraç etmeniz için izlemeniz gereken 5 adım vardır fakat başlamadan önce dikkat etmeniz gerekenler aşağıdaki gibidir.

 • Şirketinizin ihracata hazır olup olmadığını değerlendirmek için soruların kontrol listesine bakın.
 • Şirketinizin AB üyesi olmayan ülkelerle ticaret yapmaya hazır olup olmadığını veya AB haricinde gelecekteki ticaret faaliyetlerine hazırlık için hangi adımların atılması gerektiğini tartışın ve karar verin.

Adım 1: Pazar ve Alıcı bulun

İhracata başlamadan önce yeni bir pazar ve alıcı bulmanız gerekmektedir. Aşamalar:

 • Yeni dış ticaret pazarınızı seçin.
 • İş potansiyelinizi ve ürününüzün ne kadar rekabetçi olduğunu değerlendirin.
 • Dış Ticaret ilgili maliyetlere; vergileri, nakliye maliyetleri, acenteler için maliyet vb. gibi fiyat hesaplamalarını dahil edin.
 • Potansiyel alıcıları belirleyin.
Satıcı-ihracatçı ile alıcı-ithalatçı arasındaki sorumlulukları dikkatlice tanımlayın ve paylaşın, böylece yalnızca gerçekten yerine getirilebilecek olan sorumlulukların kabul edilmesi sağlanmış olur.

Pazarda ve pazarda müşteri bulma yollarına ihtiyacınız varsa bu yazımız size göre.

 • Dış Ticaret süreçlerinin formaliteleri konusunda destek için bir acente-kurum-iş ortağı Örneğin; sözleşme hazırlamak, ödeme koşullarını belirlemek, alıcının kredibilitesini ve ithalat ülkesinde herhangi bir para transferi kısıtlaması olup olmadığını kontrol etmek.

Adım 2: AB’deki ihracat koşullarını ve hedef pazarınızdaki ihracat gerekliliklerini kontrol edin

Hedef pazar seçiminden sonra ilgili ülkedeki ihracat gerekliliklerini bilmesiniz. Bunlar:

 • Bir dış ticaret işletmesi için yasal gereklilikleri
 • Ekonomik Operatör Kayıt ve Kimlik numarası (EORI) alın (önceden başvurun).
 • Eğer Avrupa Birliği’nin dış ticaret yapmak istediğiniz ülkeyle bir ticaret anlaşması varsa, tercih marjını belirlemek için standart ve tercihli tarifeleri kontrol edin. Duruma göre, ürününüzün ilgili menşe kurallarına uyup uymadığını değerlendirin ve tercihli tarife oranını
 • AB’nin ticaret anlaşması olan bir ülkeye yurt dışı satış yapmak istiyorsanız ve tercihli tarifeler talep etmek istiyorsanız, yetkili bir ihracatçının izni için başvuruda bulunun veya Kayıtlı İhracatçı Sistemi’ne (Registered Exporter System-REX)
 • AB’de hedef ülkenize yapılan ihracatlar veya ürününüzün ihracatı için herhangi bir ihracat kısıtlamasının veya yasağının uygulanıp uygulanmadığını değerlendirin.
 • Dış Ticaret pazarınızda hangi vergilerin ve ek yükümlülüklerin uygulandığını araştırın.
 • Ürününüz için herhangi bir potansiyel ticaret-savunma önleminin geçerli olup olmadığını kontrol edin.
 • Dış Ticaret pazarınızda ürününüzü satmak için vergi numarası almanız gerekip gerekmediğini doğrulayın (eğer doğrudan tüketicilere satıyorsanız).
 • Dış Ticaret pazarınızdaki geçerli sağlık, güvenlik ve teknik gereksinimleri belirleyin.
 • Varış ülkesinde gerekli olan belgelendirme sürecini ve belgeleri değerlendirin. (testler ve sertifikalar için gerekli laboratuvarları kontrol etmek dahil)
 • Dış Ticaret pazarındaki paketleme ve etiketleme kurallarını kontrol edin.
 • Dış Ticaret pazarında ürününüzün fikri mülkiyetini korumanız gerekip gerekmediğini kontrol edin.

Adım 3: Satışı Hazırlayın ve Nakliyeyi Organize Edin

Hedef pazardaki yasal gereklilikleri kontrol ettikten sonra nakliyenin organizasyonu için izlemeniz gereken adımlar vardır. Bunlar:

 • Alıcıyla, kimin neyden sorumlu olduğunu ve nakliye sürecinin organizasyonunu içeren bir sözleşme hazırlayın ve imzalayın.
 • Dış Ticaret sigortasını dikkate alın.
 • Dış Ticaret sürecini ve olası ihracat destek programlarını düzenlemenize yardımcı olabilecek kurumları belirleyin (gerekirse).

Adım 4: AB’de İhracat İzni İçin Belgeleri Hazırlayın

Avrupa Birliği’ne ihracat yapabilmeniz için bazı belgelere sahip olmanız gerekmektedir. Bu belgeler:

 • İhracat beyannamesini tamamlayın ve gönderin.
 • Gerekli olabilecek ek belgeleri belirleyin ve gümrük yetkililerinin daha fazla belge talep etme veya fiziksel kontroller yapma olasılığını planlayın.
 • İhraç edilecek eşyalarınızı gümrük idaresinde ihracı ve çıkışı için ibraz edin.

Adım 5: Varış Ülkesinde İthalat Gümrük İşlemleri İçin Belgeleri Hazırlayın

Varış ülkenizde ibraz etmeniz gereken bazı belgeler bulunabilir. Bu aşamada izlenmesi gereken adımlar:

 • Varış ülkesindeki yetkili makamlar tarafından hangi belgelerin talep edildiğini alıcınızla kontrol edin.
 • Hangi belgeleri kimin hazırlayacağı-sağlayacağı, ithalat izninden kimin sorumlu olacağı ve gümrük vergilerinin yanı sıra harçları ve ek yükümlülükleri kimin ödeyeceği konusunda alıcıyla anlaşın. Yalnızca yerine getirebileceğiniz sorumlulukları üstlenin.
Önceki Yazı
İHRACATTA PAZAR VE ALICI BULMA
Yazıyı görüntüle +
Sonraki Yazı
İHRACATA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ
Yazıyı görüntüle +