MARKALAR NEDEN İHRACAT DANIŞMANLIĞINA İHTİYAÇ DUYAR?

MARKALAR NEDEN İHRACAT DANIŞMANLIĞINA İHTİYAÇ DUYAR?

İhracat Danışmanlığı’na geçmeden önce danışmanlık kavramına kısaca değinelim.

Danışmanlık; bir kişi veya kurumun hizmet verdiği kişi veya kuruluşa uzmanlaştığı alandaki bilgi birikimi ve becerilerini aktarmasıdır. Ülkemizde son yıllarda danışmanlık mantığı daha büyük bir öneme sahip olmaya başladı.

Danışmanlık almanın en büyük avantajlarından biri danışmanın ‘işletme körlüğü’ yoktur ve dışarıdan bir göz olarak şirketin eksiklerini daha net ve objektif olarak görür.

İhracat Danışmanlığı ihracat sürecindeki sorunları çözme ihtiyacından doğmuştur. İhracatta başarıyla yürümek istiyorsanız yola bir ihracat danışmanıyla çıkmanızda fayda var. Bu süreçte sorunları doğmadan çözebilecek bir ihracat danışmanı sizi diğerlerinden bir adım öteye taşır.

Peki markalar neden ihracat danışmanlığına ihtiyaç duyar sorumuzun derinlerine inersek;

Örgütsel amaç ve hedeflere ulaşmak için ihracat danışmanlığı;

Öncelikle örgütün ne olduğundan bahsetmek isterim; benim de hem fikir olduğum Barnard’a göre örgüt, iki ya da daha fazla kişinin bilinçli olarak eş güdümlenmiş etkinlikleri sistemidir. Barnard’a göre, bir örgütün var olabilmesi için üç temel öğe zorunludur. Bunlar; birbiriyle iletişimde bulunabilecek bireyler, amacın gerçekleştirilmesine katkıda bulunma isteği ve gerçekleştirilmesi gereken ortak bir amaçtır. Bu açıklamalardan bir örgütün temel öğeleri olarak bireyler, isteklilik ve genel ve ortak bir amaç anlaşılmaktadır. Belli amaçları gerçekleştirmek için oluşturulan örgütler, bu amaçlarını gerçekleştirdikleri sürece varlıklarını sürdürebilirler. Başka bir anlatımla, örgütler etkili ve yeterli oldukları sürece varlıklarını korurlar. Bir markanın örgütsel amacı da markasının uzun ömürlü ve nitelikli olmasıdır ve olabildiğinde markasının adını dış pazarlara duyurmaktır.

Her markanın hedeflerine ulaşması için farklı yollar izlemesi gerekebilir fakat ortak olan bazı özellikler de bulunmaktadır. Peki nedir bunlar?

 • Müşteri memnuniyeti sağlamak
 • Öğrenebilme yeteneği: işletmeler sürekli değişen piyasanın içinde yok olup gitmemek için değişimi yönetebilmelilerdir. Çünkü bir kerelik bir öğrenim uzun soluklu olmayacaktır.
 • Organizasyonel kimlik: hem karlı hem de uzun ömürlü bir marka olabilmek için, iş yerinin bir topluluk olabilmek için gereken süreçleri göz önünde tutmak gerekmektedir.

Aslında bir markanın hedeflerine ulaşması ve değişimin içinde kaybolmaması için yapması gereken tüm faaliyetler bu markanın ihracatını devamlı ve nitelikli olması için de yapması gereken faaliyetlerdir. Hatta uluslararası pazarlarda var olmaya devam etmesi için iç piyasadaki sarf ettiği efordan fazlasını göstermelidir diyebiliriz. Fakat marka kendi içinde çoğu zaman bu yeterliliği sağlamakta zorlanabiliyor bu nedenle işinde profesyonel bir ihracat danışmanı ve iş geliştirme firmasıyla iş birliği yapan markalar özellikle son yıllarda oldukça artmış durumdadır. Bu artışın getirisi olarak kendi içlerindeki performans ve başarı artışını da göz ardı edemeyiz.

İş yönetimini geliştirmek ve ihracat danışmanlığı;

İş yönetimi; işletmenin belirli bir amaca ulaşabilmek için üretim fonksiyonlarını (emek, sermaye, kar) kullanarak yönetim fonksiyonlarına (planlama, örgütleme, eş güdümleme, kontrol, denetim) göre uygun şekilde yönetilmesine yönetim denir. Amacı ise; işletmelerin ihtiyaç duyduğu, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü ile çalışmaktır.

Müşteri ihtiyaçlarını bilmek, işletmelerin kendilerini tanıması, bu sektörde rekabet edecekleri rakipleri tanımak rekabet stratejisinin önemli bir parçasıdır. Bu yönetimin doğru olması durumunda marka pazarda pay sahibi olmaya ve kar etmeye, yanlış olması durumunda ise zarar etmeye ve hatta batmaya kadar gidebilir.

İhtiyaç analizi nedir ?

Kısa veya uzun süreli olarak bireysel ve kurumsal gelişimi sağlamak ve bu gelişmeyi sürekli hale getirmek için uygulama aşamasında karşılaşılan ve karşılaşılabilecek sorunlarla birlikte ihtiyaçları tespit ederek bu ihtiyaçlara uygun çözüm yolları bulmaktır. Bu amaç dâhilinde ihtiyaç analizi bazı süreçleri kapsar. Bu süreçlere genel olarak baktığımızda ihtiyaçlar tespit edilerek, bu ihtiyaçlar hakkında bilgi toplanır bu ihtiyaçları karşılayabilecek kapasitede bir program tasarlanır. Bu program gerekli alanda belirlenen kitleye uygulanır ve sonuçlara göre değerlendirmesi yapılır. Daha sonra varsa eksik yönleri tespit edilerek geliştirilir.

Uluslararası pazarlama iş yönetimi ve ihtiyaç analizinin önemini maalesef piyasadaki çoğu marka kavrayamamaktadır. Ama ihracatın en kısa sürede ve nitelikli gerçekleşmesi için ihtiyaçların en kısa sürede ve en ekonomik şekilde giderilmesi gerekmektedir. Bunun içinde ihtiyaç analizini doğru ve profesyonel bir şekilde yapmak gerekir. Ama çoğu marka yıllardır yurtiçi pazarda var olup yurtdışına açılmama sebebinin işletme körlüğünden doğan eksikliklerinin olduğunu fark etmemektir. Bu noktada da bir ihracat danışmanı ile çalışmak markanın ihtiyaçlarını analiz edip gidermesine olanak sağlar.

İhracat danışmanlığı ile pazar fırsatları belirlemek :

Markalar, rekabetin bir adım önünde olabilmek için sürekli yeni pazar fırsatlarını keşfetme, uygun pazarlama stratejilerini belirleme ve bu stratejilere kaynak ayırma gibi kritik adımları izler. Bu süreç, markanın güçlü ve zayıf yönlerini anlaması için SWOT analizi yaparak başlar. İhracata yeni adım atacak firmalar için, pazar araştırması yoluyla belirlenen fırsatlar büyük önem taşır. İhracat danışmanlığı, bu noktada firmalara kritik destek sağlayarak, pazar dinamiklerindeki değişimleri izleme ve bu değişimlerin getirebileceği fırsatları analiz etme konusunda yol gösterir.

Türkiye gibi daralan piyasalarda, markalar kısa vadeli çözümlere yönelmekle birlikte, uzun vadeli başarı ve sürdürülebilir büyüme için pazarlama ve ihracat danışmanlığından faydalanmanın önemi artmaktadır. İhracat yapan markalar için, mevcut pazarların dışında yeni pazarlara açılma süreci, ihracat danışmanlarının tecrübesi ve bilgi birikimi ile çok daha net ve stratejik bir hale gelir. İhracat danışmanlığı, markaların hedef pazarlarına uygun şekilde sosyal medya yönetimi ve içerik düzenlemesi gibi konularda da profesyonel destek sağlayarak ihracatınızı artırmanıza yardımcı olur.

Bu bağlamda, ihracat danışmanlığının önemi, sadece yeni pazarlara giriş sürecinde değil, aynı zamanda mevcut pazarlardaki performansı artırmak ve sürdürülebilir büyüme stratejileri geliştirmek için de kritik bir rol oynar.

 • Mevcut ve gelecekteki olası değişimler sonucunda tüketicilerde ortaya çıkabilecek yeni istek ve ihtiyaçları,
 • İstek ve ihtiyaçları giderecek ürün ve hizmetleri,
 • Bu ürün ve hizmetleri tüketicilere sunacak yeni yöntem ve pazarlama araçlarını.

İhracat danışmanları var olan potansiyeli nasıl iyileştirebilir ?

İhracat danışmanları, hızlı değişen uluslararası pazarlarda, firmaların pazar odaklılığını artırarak ihracat performansını nasıl iyileştirebilirler?

Bu süreç, müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin doğru tahmin edilmesi, rekabetin ve teknolojik değişimlerin yönetilmesi üzerine kuruludur. Firmalar, bu karmaşık analizleri kendi başlarına yapmakta zorlanabilirler, bu nedenle profesyonel bir ihracat danışmanlığı hizmetine ihtiyaç duyarlar.

İhracat danışmanları, firmanın mevcut pazar performansını artırmak için distribütör ağını genişletmek, teknik destek sağlamak ve müşteri ziyaretleri yaparak güven inşa etmek gibi stratejileri önerirler. Uluslararası pazarlarda markanın konumunu güçlendirmek için, standart ürün ve iletişim stratejilerinden sosyo-kültürel adaptasyon gerektiren özelleştirilmiş stratejilere kadar çeşitli tutundurma faaliyetleri kullanılır. Bu faaliyetler, hedef pazarın kültürel dinamiklerine göre şekillendirilmelidir.

Fuarlar ve sergiler, firmanın var olan pazar performansını artırma konusunda da kritik bir role sahiptir. Bu etkinlikler, markaların potansiyel ve mevcut müşterileriyle doğrudan iletişime geçmelerine, rakipleri ve pazar trendlerini yakından izlemelerine olanak tanır. Fuar katılımı, mevcut pazarın potansiyelini daha iyi anlama ve bu bilgiler ışığında performansı artırma konusunda firmalara önemli avantajlar sağlar.

Sonuç olarak, ihracat danışmanlığı, firmaların uluslararası pazarda etkin bir şekilde yer alabilmeleri için gerekli araştırmaları yapma, strateji geliştirme ve uygulama konularında onlara rehberlik eder. Profesyonel bir ihracat danışmanıyla çalışmak, doğru pazarlara ulaşma ve var olan pazarlardaki performansı maksimize etme yolunda kritik bir adımdır.

İhracat danışmanlığı ile sürekli öğrenin.

Öğrenme, hem bireysel hem de kurumsal anlamda sürekli bir vizyon oluşturmanın temel taşıdır. Aktif katılım, bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır; kimse sizin adınıza öğrenemez. Öğrenmeyi maksimize etmek istiyorsanız, ilk adım olarak bu sürece açık ve istekli olmak zorundasınız. Özellikle iş dünyasında, öğrenmenin en kritik yönlerinden biri belirli hedeflere sahip olmak ve öğrendiklerinizi sistematik bir şekilde belgelemektir. Bu süreç, sürekli bir araştırma ve güncelleme gerektirir, çünkü öğrenme, üzerine yeni bilgiler ekleyerek ilerler.

İhracat alanında da durum farklı değildir. Bir pazara girmek yeterli olmayıp, markaların ihracat departmanları sürekli olarak yeni pazar fırsatlarını araştırmalıdır. Yoğun rekabet koşulları, firmaları daha hızlı gelişmeye ve yenilik yapmaya zorlar. Bu rekabet, maliyetleri düşürme ve üretimi artırma zorunluluğu getirirken, aynı zamanda firmaların yenilikçi adımlar atmaları için bir zemin hazırlar. İhracat yoluyla öğrenme ve teknoloji transferi, hem beşeri sermayenin hem de fiziki sermayenin gelişimine katkıda bulunarak genel büyümeyi pozitif yönde etkiler. Böylece zamanın etkin kullanımı sağlanarak, firmaların uluslararası arenada rekabetçi ve yenilikçi bir konuma erişmelerine olanak tanınır.

Bu bağlamda, sürekli öğrenme ve adaptasyon, ihracat başarısının anahtarlarından biri olarak öne çıkar. Firmaların rekabetçi kalmak ve uluslararası pazarlarda ayakta durabilmek için sürekli yenilik yapmaları, öğrenmeleri ve gelişmeleri gerekmektedir. Bu süreçte, ihracat danışmanlığı gibi profesyonel destekler, firmalara rehberlik ederek onların pazar analizi, strateji geliştirme ve uygulama süreçlerinde kritik bir role sahiptir.

Başarılı Yöneticilerin İhracat Danışmanlığı ile Uluslararası Pazarlara Açılma Stratejisi

Günümüzde “yönetici” kavramı, yönetim tarzları ve liderlik yaklaşımları açısından iki ana gruba ayrılıyor: eski usul yöneticiler ve yeni nesil yöneticiler. Eski jenerasyon yöneticiler, autoriter yaklaşımlarını, çalışanlar üzerinde baskı kurarak ve emir vererek sonuç almayı hedefleyen liderlik türü ile tanımlanır. Bu yaklaşım, çalışanlarının görüşlerini bastıran ve yaratıcılık ile bağlılığı engelleyen bir ortam yaratır. Bu yönetim biçimi, kısa vadede olumlu sonuçlar alabilir gibi görünse de, uzun vadede yetenekli çalışanların motivasyonunu kaybetmelerine ve ayrılmalarına yol açar.

Buna karşın, 21. yüzyılın yeni nesil yöneticileri, katılımcı uygulamalar, kuvvetli iletişim, empati ve çalışanların iş dışı yaşamlarına da değer verme gibi yenilikçi yönetim anlayışlarını benimserler. Bu modern yaklaşım, çalışanları daha mutlu, daha ilgili ve daha üretken hale getirir, böylece kuruluşun vizyonunu ve genel etkinliğini güçlendirir.

Yeni nesil yöneticiler, yeniliğe ve değişime açık olmanın önemini kavrarlar ve bu, ihracat faaliyetleri söz konusu olduğunda da geçerlidir. Eski usul yöneticiler, genellikle ihracatı aracılar aracılığıyla ve yüksek komisyonlarla gerçekleştirme eğilimindedir. Ancak, bu yöntem sürdürülebilir olmaktan uzaktır, çünkü aracılar daha karlı bir iş fırsatı bulduğunda mevcut iş birliklerini sonlandırabilirler. Yeni nesil bir yönetici ise, ihracat konusunda kendini yetersiz hissettiğinde, ihracatı sürdürülebilir bir hale getirebilmek için bir ihracat danışmanından destek almayı tercih eder. İç ve dış pazarlar arasındaki farkları deneyimlemeden anlamak zor olduğu için, ihracat danışmanlığı hizmeti almak, markanın uluslararası pazardaki risklerini büyük ölçüde azaltır ve başarısızlık riskini minimize eder.

Bu nedenle, uluslararası pazarlama mentalitesine sahip olmak ve global pazarlarda etkili bir şekilde yer alabilmek için yeni nesil yöneticilerin ihracat danışmanları ile iş birliği yapmaları, rekabet avantajı sağlamak ve sürdürülebilir başarıya ulaşmak adına kritik bir öneme sahiptir.

Uluslararası Pazarlarda Başarı İçin Özerk İhracat Danışmanlığının Rolü

İhracat Danışmanlığı

Özerk olmak kavramından da anlaşılacağı gibi özerk bir uluslararası pazarlama departmanı yaratmak o departmanın diğer departmanlardan ayrı kendi kendini yönetebilen bir departman olmasıdır. Pazarlamaya değinecek olursak; pazarlama kavramı pazarlamanın amacını mal satmak değil, seçilmiş muhtemel müşterilerin sorunlarına çözüm getirmek olarak tanımlanır. Pazarlama için mal veya hizmet, müşterisinin bir sorununu çözmeye yarayan bir araçtır.

Pazarlama departmanının görevleri ise firma bütçesini ayarlamak, ürünün markalaşması ve değer görmesi için uygun analizler yapmak, rakip firmaların performansını ölçmek, tanıtım ve iletişim faaliyetlerini gerçekleştirmek ve müşteri ilişkilerini yönetmektir. Uluslararası pazarlama departmanı ise bu görevlerin uluslararası yürütülmesidir.

Uluslararası Pazarlara Yönelmenin Avantajları;

 • Mukayeseli üstünlüklerden yararlanma.
 • Rekabeti korumak veya kaçınmak.
 • Vergi avantajı elde etmek.
 • Ürün yaşamını uzatmak.
 • Karları arttırmaktır.

Bunları gerçekleştirmek için de özerk bir uluslararası departmana ihtiyacınız vardır. Bu pazarlamanın amacı dış pazarların geniş, çok çeşitli ve çok boyutlu olmaları, rekabetçi olunabildiği ölçüde yurt içi pazardaki ile karşılaştırılamayacak derecede büyük satış ve kar imkânı sağladığını ve bu dış pazarlara çekici güç etkisi yaptığını farkında olmasıdır. Bu özerk departman onlara iç pazardan farklı düşünmelerini sağlayarak büyüme amacı ile değil de, işletmenin sadece varlığını sürdürebilmesi için dışa açılmasının şart olduğu durumların olduğunu da düşündürür. Markanın kendi içinde bunu özerk bir şekilde sağlaması zor olabilir. Bu nedenle dışarıdan bir ihracat departmanı hizmeti alarak bu özerkliği çok kolay bir şekilde sağlayabilir.

Önceki Yazı
ONLINE TUTUNDURMA STRATEJİLERİ
Yazıyı görüntüle +
Sonraki Yazı
MİKRO İHRACAT NEDİR?
Yazıyı görüntüle +