İhracat Danışmanları için İhracat Nedir ? Çeşitleri Nelerdir ?

ihracat departmanı ihracat destek hizmeti

1. İhracat Nedir ?

İhracat nedir bir ülkenin ürettiği mal veya hizmetlerin başka ülkelerdeki alıcılara satılmasıdır. Bu kavramı, uluslararası ticaretin temel taşlarından biri olarak kabul edilirsiniz. İhracatın tarihçesi, eski uygarlıklara, hatta ticaretin ve para biriminin icadından önceki dönemlere kadar uzanır. Antik zamanlarda, insanlar arasındaki ticaret çoğunlukla takas yöntemiyle gerçekleştirilirdi. Zamanla, ticaretin kolaylaştırılması için para birimleri oluşturulmuştur. Uluslararası ticaret, kervanlar ve gemiler aracılığıyla gerçekleşmeye başladı. Modern anlamda ihracat, 18. ve 19. yüzyıllardaki Sanayi Devrimi ile birlikte önemli bir hız kazandı. Ülkeler arasındaki ticaret yollarının geliştir. Buna bağlı olarak ihracat danışmanlığı hizmeti sistemlerindeki ilerlemeler olmuştur. Malların daha hızlı ve daha ekonomik olarak taşınmasını sağladı.

Günümüzde, ihracat hem akademik hem de ticari açıdan geniş ve karmaşık bir tanıma sahiptir. Akademik olarak, ihracatı ekonomik teoriler, pazar dinamikleri, uluslararası ilişkiler ve küresel ekonomik politikalar çerçevesinde inceleriz. Ticari açıdan ise, ihracatı bir ülkenin ekonomik büyümesi, döviz kazandırıcı etkisi olarak değerlendiririz. İstihdam yaratma kapasitesi ve uluslararası rekabetçiliğini artırma potansiyeli açısından değerlendiririz. Günümüzdeki ihracat süreçleri,uluslararası ticaret anlaşmaları, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi gibi birçok faktörü içerir. Ayrıca, teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme, ihracat süreçlerini daha da kolaylaştırmakta. Bu yüzden büyük ölçekli işletmelerin küresel pazarlara erişimini mümkün kılmaktadır.

İhracat danışmanlığı gözünde ihracat nedir ?

2. İhracat Çeşitleri Nelerdir?

İhracat yaparken önemli olan, hangi usulle ve hangi ülkeye gönderileceğini bilmektir. Bu bilgilerle donanımlı olmak, zaman ve para kaybı yaşamamak için kritik. Son yıllarda, bu tür kayıpları önlemek adına ihracat danışmanlığı hizmeti sunan firmaların sayısı artış gösterdi. Sektörü iyi bilen ihracat danışmanlık firmasıyla işbirliği yapmak, kayıp yaşatmaz; aksine, size değer katar.

İhracat çeşitlerini 3 farklı grupta toplayabiliriz:

 • Gerçekleştirilen işlemlere göre
 • İhracatın yapılacağı ülkeye göre
 • İhracata konu olan ürüne göre

2.1. Gerçekleştirilen işlemlere göre;

 1. Özellik arz etmeyen ihracat; ihracı yasak veya ön izne tabi ürünler ve yine ihracı kayda bağlı ürünler listesinde olmayan temel gümrük prosedürlerinin uygulandığı ihracat çeşididir.
 2. Kayda bağlı ihracat; Kayda Bağlı İhracat Listesi içerisinde yer alan malların ihracatının yapıldığı işlemdir. Bu gibi detaylara hakim olmak ve sorunsuz ilerlemek için, bir ihracat danışmanlığı firmasından destek almak önemlidir.
 3. Konsinye ihracat; ihraç ürününün kesin satışı daha sonra yapılmak koşuluyla, ürünü gümrük sınırları dışına çıkarmakltır.
 4. İthal edilmiş malın ihracı;ithal edilmiş ve vergileri ödenmiş yabancı menşeli malların ihracına denir.
 5. Takas veya bağlı muamele yoluyla yapılacak ihracat;ihracatçı birliğine gerekli evraklarla başvurun. Sonrasında ihracat yapılan ülkeden ihracat bedeli yerine bir miktar mal, hizmet ithal edilmesidir.
 6. Ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat; Başvuru Formundan bir nüsha doldurarak ihracatçı birliğine başvuru yapabilirsiniz. Malın belli bir süre için bir bedel karşılığında yurt dışına çıkarılarak kiralanmasıdır.
 7. Transit Ticaret;yurt dışından, serbest bölgelerden ya da antrepolardan satın alınan malın ülkemiz üzerinden transit olarak veya doğrudan tekrar ihracatına denir.
 8. Bedelsiz ihracat;ihracı yasak mallar hariç yurt dışına taşınacakların yanında götürecekleri ya da adına gönderilecek eşyalar, hediyeler, tanıtım ve reklam eşyaları bu gruba girer.
 9. Yurt dışı fuar ve sergilere katılım: Firmalar olarak, bu gibi faaliyetlerle yeni pazara girebilir ve var olan pazarlarımızı arttırabiliriz. Bu durumda, ihracat danışmanı firmalar, destekçi ve yol gösterici olarak firmalara yardımcı olur.
 10. Serbest bölgelere ihracatı gerçekleştirebiliriz.
 11. Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında ihracatı gerçekleştirebiliriz.

2.2. İhracatın yapılacağı ülkeye göre;

 1. Avrupa Birliği ülkelerine yapılacak ihracat; Gümrük Birliği anlaşması gereği, A.TR dolaşım belgesiyle anlaşmaya tabi ülkelere yapılan ihracatlarda, sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünlerini ilgili vergi ve fonlardan muaf tutarak serbest dolaşıma sokarız. Eğer mal A.TR düzenlenmeden gönderilirse ihracatçı ve ithalatçı bir takım vergilerle karşılaşacaktır. İhracat danışmanı ve ihracat danışmanlık hizmeti size avrupa birliği ülkelerine ihracat yapmanın en kolay ve hızlı çözümlerini sunacaktır.
 2. Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yapılan ülkelere ihracat; bu ülkelere yapılacak ihracatiçin düzenlenmesi gereken dolaşım belgesi de EUR.1’dir. A.TR belgesindeki avantajlar EUR.1’de de geçerlidir.

2.3. İhracata konu ürüne göre;

 1.  İhracatta zorunlu uygulamada bulunan standartlar listesinde yer alan ürünlerin ihracatı
 2. Bitki ve bitkisel ürünlerinihracatı
 3. Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ihracatı
 4. Analiz gerektiren ürünlerinihracatı
 5. Kotaya tabi ürünlerin ihracatı
 6. Ön izne bağlı ürünlerin ihracatı

3. İhracat Yapmanın Faydaları Nelerdir ?

 1. Pazar Çeşitliliği ve Risk Dağılımı: İhracat, işletmelerin yalnızca yerel veya ulusal pazarlara bağımlı olmaktan çıkıp, global pazarlara açılmasını sağlar. Bu durum, ekonomik durgunluk veya yerel pazarlardaki doygunluk gibi riskleri dağıtarak işletmelerin daha dayanıklı olmasına yardımcı olur.
 2. Satış ve Karlılık Potansiyelinin Artması: Global pazarlara erişim, ürün ve hizmetler için yeni müşteriler bulma imkanı sunar. Bu, genellikle satış hacminin ve dolayısıyla karlılığın artması anlamına gelir. Ayrıca, döviz kuru farklılıklarından yararlanarak ek gelir elde etme fırsatını da sunabiliriz.
 3. Marka Bilinirliğinin ve Prestijinin Artması: Uluslararası pazarlarda yer alarak bir işletmenin marka bilinirliğini ve prestijini artırabiliriz. İhracat yapan şirketler, genellikle daha güvenilir ve kaliteli olarak algılanır.
 4. Ürün ve Hizmet Gelişimi: Farklı pazarlardan gelen geri bildirimler ve ihtiyaçlar, işletmelerin ürün ve hizmetlerini geliştirmesi için değerli bilgiler sağlar. Bu durum, rekabet avantajı sağlayarak işletmelerin sürekli iyileşmesine ve inovasyona yatırım yapmasına olanak tanır.
 5. Ekonomik Etkiler: Döviz girdisi sağlayarak ülkenin ekonomik büyümesine ve dış rezervlerinin artmasına yardımcı olur.
 6. İstihdamın Artması: İhracat faaliyetlerinin genişlemesi, üretim ve lojistik gibi alanlarda daha fazla iş gücüne ihtiyaç duyulmasına neden olur. Bu durum, doğrudan ve dolaylı olarak istihdam yaratma etkisi yaratır.
 7. Küresel Rekabetçilik: İhracat, işletmeleri dünya çapındaki rakiplerle yarışmaya zorlar. Bu, verimlilik, kalite ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda sürekli iyileştirmeler yapılmasını teşvik eder.

Kısacası, ihracat yapmak, işletmeler için sadece finansal anlamda değil, aynı zamanda stratejik bir büyüme, markalaşma ve rekabetçilik açısından da pek çok fayda sağlar.

İhracat Yapmanın faydalarını ve risklerini anlattığımız yazımıza da göz atabilirsiniz.

Önceki Yazı
Makina Sektöründe İhracat Danışmanlığı Hizmetinin Önemi
Yazıyı görüntüle +
Sonraki Yazı
Ticari Anlaşmalara İhracat Danışmanlığı Bakışı
Yazıyı görüntüle +