YURT DIŞI FUARLAR ve İHRACAT DANIŞMANLIĞI

mikro ihracat

Yurt dışı fuarları; dünyanın dört bir yanında gerçekleşen, alıcıları ve satıcıları bir araya getiren, ülkelerin uluslararası pazarlama faaliyetlerinde büyük rol oynayan organizasyonlardır. Fuarlar, katılan firmaların ürünlerini, sahada daha geniş müşteri kitlesine ulaştırabilme fırsatı sunar. Masa başından müşteri listelemek yerine, müşteriler ile sahada birebir temas kurabilmek ihracat serüveninde oldukça etkilidir. Yurt dışı fuarları ve ihracat danışmanlığı sayesinde firmanın ticari ilişkileri büyür ve geniş kitleler tarafından bulunması kolaylaşır.

Yurt dışı fuarlara katılımın firmalar açısından önemi;

 • Fuarlara katılan ülkeler ile ekonomik ilişkinin arttırılması,
 • Pazar araştırmalarına katkıda bulunması,
 • Firma ve ülkenin tanıtımını gerçekleştirme,
 • Potansiyel müşterileri ve rakipleri yakından tanıma,
 • Dünyadaki teknolojiyi yakından takip edebilme,
 • Yeni ürünleri tanıma,
 • Fuar sonrasında da kullanılabilecek bilgiler toplama olarak belirtilebilir.

Bu avantajlar göz önüne alındığında, yurt dışı fuarlarının ihracat süreci ve uluslararası pazarlama açısından büyük bir yere sahip olduğu söylenebilir. İhracat serüvenine önemli bir katkı sağlayan yurt dışı fuarlarını en verimli şekilde gerçekleştirebilmek için her aşamasını doğru planlamak ve dikkatli bir şekilde analiz etmek gerekir.

Bu fuarların önemi ve verimliliği göz önüne alındığında başarılı bir fuar süreci geçirmek için ön hazırlık süreci nasıl olmalı?

Yurt dışı Fuarlar HAZIRLIK SÜRECİ VE PLANLAMA

Yurt dışı fuarlarına ön hazırlık sürecinde, sunduğumuz ürünlerin ve hizmetlerin hangi fuara uygun olduğuna karar verilmesinin ardından fuarın maliyetleri hesaplanmalıdır. Bu hesaplama yapılırken, fuarlara katılımı destekleyen devlet teşvikleri detaylı araştırılmalı, teşvik şartlarına uygun argümanlara da ön hazırlık süresinde yer verilmelidir.

Sonrasında fuar katılım formu ve başvuru koşulları tamamlanalı; rakip firmalar, potansiyel alıcılar, fuara katılan ülkeler ve sektörler detaylı bir şekilde analiz edilmelidir. Fuara katılım sağlamadan önce masa başında yapılacak istihbarat fuarda doğru müşterilere temas etmemizin yolunu açacak ve verimli bir fuar süreci geçirmemize olanak sağlayacaktır.

Peki ön hazırlık sürecini hangi aşamalardan geçmeli? Bu süreçte önceliğimiz, pazarlama argümanlarımız ile nitelikli personel ve konaklama ana başlıkları altında kategorilendirilebilir.

Yurt Dışı Furlar Pazarlama Argümanları

Ürün Seçimi ve Nakliye:

Seçilen ürünün fuara uygunluğu bu süreçte büyük önem arz etmektedir. Bu aşamada, fuar hakkında yapılan detaylı analizden yararlanılarak ürünün fuara doğru şekilde konumlandırılması yapılmalıdır. Ürün seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli husus uluslararası pazarda sunacağız ürünün uygunluğu, fiyatı ve teknik anlamda sahip olduğu özelliklerdir. Burada ürününüzün/ürünlerinizin farklı yanlarını ortaya çıkartmak rakiplerinizin karşısında sizi bir adım öne çıkartacaktır.

Fuarda sergilenecek ürün nakliye gerektiriyor ise nakliye süreci doğru planlanmalıdır. Nakliye süreci maliyet hesaplamasında büyük bir paya sahiptir. Bu nedenle nakliye sürecini üstlenen firmanın fuar ürünlerini taşıma konusunda deneyimli olması oldukça önemlidir. Zira ürünün hem fuara gidiş hem de fuardan dönüş aşamalarında sağlam şekilde korunmasına dikkat edilmesi gerekir.

Tanıtım ve Stant:

Tanıtım faaliyetleri ve stant fuarda ürünü sergilemesi için çok önemlidir. Ürün ne kadar fuara uygun olursa olsun, ürünü doğru şekilde tanıtabilmek fuarın verimli geçmesini doğrudan etkilemektedir. Bu yüzden firma ve ürünleri tanıtıcı çok sayıda afişler ve kartvizitler, kataloglar, broşürler hazırlanmalıdır.

Tanıtımda firmanın sunumuna özen gösterilmeli, müşteriler tarafından kolayca anlaşılması sağlanmalıdır. Özellikle ürün sunumunu ürünü tanıyan, teknik bilgiye sahip bir personelin yapması müşterilere ürünün baştan sona doğru aktarımına imkân sağlayacaktır. Sunumda mutlaka firma hikayesi, sektör tecrübesi, varsa referans satışları ve ürünün farklı yönlerine vurgu yapacak detaylar yer almalıdır.

Aynı zamanda firmanın tanıtılması kadar gelen ziyaretçilerin de yakından tanınması açısından firma kurumsal kimliğine uygun kartvizitler mutlaka fuar öncesi hazırlanmalı ve fuarda kullanılacak ziyaretçi formları özenle hazırlanmalıdır.

Ürün katalogları ve broşürleri sade anlaşılır ve detaylı açıklamalara yer verilmelidir. Ürünün görselleri ve katalog tasarımı ürünü yansıtan özgün bir tasarım olmalıdır.

Stant; ilgi çekici, düzenli ve dikkatli şekilde kurulmadığı takdirde ürünün istenilen şekilde sergilenme oranı düşmektedir. Bu da ihracat sürecinin en büyük aşaması olan pazarlamanın istenilen şekilde gerçekleşememesine yol açacaktır. Standın ürüne uygunluğuna dikkat edilmelidir. Ayrıca stant güvenliği için fuar bitiminden önce stant terk edilmemelidir.

Nitelikli Personel ve Konaklama

ihracat danışmanlığı nasıl ihracat yapılır
ihracat danışmanlığı

 Yurt dışı fuarlarında temsil edilen ülkenin ve ürünün tanıtılmasında stant personellerinin rolü çok büyüktür. Bu yüzden fuar personellerinin ürüne son derece hâkim olan, ürünü çok iyi tanıtabilen yetkin kişiler olmasına dikkat edilmelidir. Fuara katılım sağlayacak personeller arasında mutlaka ürün teknik bilgisine sahip bir personel, pazarlama ve satışa hâkim bir personel mutlaka bulunmalıdır. Görevlendirilen personellerin iletişim becerileri ve yabancı dilleri kuvvetli olmalı, seyahat etmek için sağlık durumlarında engel bulunmamalıdır. Ayrıca personellerin fuar sürecini başarılı bir şekilde yönetebilmek için öncesinde detaylı bir araştırma yapmaları, sorumluluk bilincinde olmaları gerekir. Eğer bu konuda görevlendirmek üzere yetkin yada yeterli sayıda personeliniz yoksa ihracat danışmanlığı hizmeti ile bu eksikliği hızla tamamlayabilirsiniz.

Yurt dışı fuarına katılacak personel, vize durumları ve ulaşım işlemleri için fuar tarihinin aylar öncesinde başvuruda bulunmalıdır. Fuar süresi boyunca konaklamanın en uygun olduğu yerin rezervasyonları dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

Eğer ihracat danışmanlığı ihtiyacınız olduğunu düşünüyor ve daha fazla bilgi almak isterseniz ihracat danışmanlık hizmetimize göz atabilirsiniz.

Yurtdışı Fuarlar ve Devlet Destekleri

Türk firmaları için önemli bir pazarlama ve iş geliştirme fırsatıdır. Ancak, bu tür fuarlara katılım maliyetleri oldukça yüksek olabilir. Neyse ki, Türkiye’deki çeşitli devlet destekleri, firmaların bu maliyetleri daha kolay karşılamalarına yardımcı olabilir. Bu rehberde, yurtdışı fuarlara katılan Türk firmalarının başvurabileceği devlet destekleri, başvuru süreçleri ve alınması gereken adımlar hakkında detaylı bilgiler sunacağız.

1.Devlet Desteklerine Genel Bakış

 • Ekonomi Bakanlığı Destekleri: Türk firmalarının yurtdışı pazarlara açılmasını teşvik etmek için çeşitli mali destekler sunar. Bu destekler, fuar katılım ücretlerinden, tanıtım ve reklam giderlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.
 • KOSGEB Destekleri: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) yurtdışı fuarlara katılımlarını desteklemek amacıyla KOSGEB tarafından sağlanan mali destekler bulunmaktadır. Bu destekler, stand kiralama, ulaşım ve konaklama giderleri gibi kalemleri içerebilir.

2.Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler

 • Başvuru Süreci: Devlet desteklerine başvuru süreci genellikle fuarın başlamasından birkaç ay önce başlar. Bu süreçte, ilgili kurumların belirlediği başvuru formlarının doldurulması gerekmektedir.
 • Gerekli Belgeler: Başvuru için gereken belgeler arasında şirket faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, katılımı kanıtlayan fuar sözleşmesi ve harcamaların faturaları bulunabilir.

3. Destek Türleri ve Şartları

 • Stand Kiralama Desteği: Fuar alanında kullanılacak standın kiralama bedeline yönelik destek sağlanır. Destek miktarı, katılınan fuarın büyüklüğüne ve önemine göre değişiklik gösterebilir.
 • Seyahat ve Konaklama Desteği: Fuar süresince yapılan ulaşım ve konaklama giderleri, belirli şartlar dahilinde devlet tarafından karşılanabilir.
 • Tanıtım ve Reklam Desteği: Fuar kapsamında yapılan tanıtım ve reklam giderleri için de destek sağlanabilir. Bu, broşürler, kataloglar ve dijital reklam giderlerini içerebilir.

Daha detaylı bilgi için Ticaret Bakanlığı fuarlar sayfasını inceleyebilirsiniz.

FUARI TAMAMLADIK PEKİ YA SONRA?

Yurt dışı fuarlarına katılım sürecinin en kilit noktasını fuardan sonraki sürecin de başarıyla tamamlanması oluşturmaktadır. Yalnızca yurt dışı fuar anında değil, fuardan döndükten sonraki süreçte de firmalarla iletişim devam etmelidir.

Fuar dönüşü, firma personelinin ziyaret eden firmaların bilgilerini detaylı şekilde incelemesi gerekir. Bu sayede potansiyel müşterileri ve rakipleri tespit edebilmesi kolaylaşacaktır. Fuar bitiminin üstünden bir müddet zaman geçtikten sonra da firmalarla iletişime geçmek, promosyon çalışmalarına devam etmek, potansiyel müşterilere mailler göndermek ve özel günlerde tebrik mesajları ulaştırmak gibi hususlar etkin ve etkili bir iletişim açısından oldukça önemlidir. İletişimi koparmamak ve etkili şekilde kullanmak müşterinin aklında kalacaktır. Bu durumda da müşteri ile ticaret gerçekleştirme oranı yükselecektir.

Yazıda bahsedilen yurt dışı fuar süreci, ön hazırlık aşamasından fuarın bitiminden sonraki takip aşamasına kadar oldukça fazla özen gösterilmesi gereken bir süreçtir. Yurt dışı fuarlarına katılım sürecinde başarılı bir planlama yapılmaz ise bu meşakkatli süreçten maksimum fayda alınamayacağı ve bu durumun oldukça yüksek bir maliyete yol açacağı unutulmamalıdır. BM Dış Ticaret Danışmanlık ve Proje Geliştirme şirketi olarak sunduğumuz Özerk İhracat Departmanı Hizmeti ile 12 aylık sürecimiz içerisinde planlanan Yurt Dışı Saha Operasyonlarımız içerisinde yurt dışı fuarlarına yer vermekteyiz. BM Dış Ticaret Danışmanlık ve Proje Geliştirme şirketi olarak alanında uzman ihracat personellerimiz ile Yurt Dışı Route planlamalarını başarılı bir şekilde gerçekleştirmekteyiz.

Siz de firmanızın temsilinin ihracata katkı sağlayacak şekilde gerçekleşmesini istiyorsanız, BM Dış Ticaret Danışmanlık ve Proje Geliştirme şirketi ile sunduğumuz Özerk İhracat Departmanı hizmet paketimizi detaylı olarak inceleyebilir ya da bizlere iletişim adreslerimizden ulaşabilirsiniz.

Önceki Yazı
İhracat Odaklı SEO Nedir ?
Yazıyı görüntüle +
Sonraki Yazı
İHRACAT DANIŞMANI NE İŞ YAPAR?
Yazıyı görüntüle +